STORT tack till Er alla för ert stöd till Rävvåla Kulturförenings höstlotteri.
Alla lotter är nu bokade, dragning på söndag 15 nov Kl: 15oo.
Dragningen kan följas "live" via en länk som kommer att visas på föreningens hemsida i god tid före dragningen.
Här kommer ni till RKF-s sida med lotteriet: