Pågående arbete

 

Båtplatsen vid Saxenstranden

Uppstädning av båtplatsen. Röjning av sly mellan båtplatsen och tvättstugan - Aktiviteten är klar

Tennisplanen

Ogräsbekämpning, påfyllnad av grus och återställning av linjer- Aktiviteten är klar. Planen är öppen för spel

Dammen (Baddammen)

Röjning av sly

Elljusspår

Demontering av det gamla elljusspåret

 

Långsiktiga projekt

 

Vandringsleder

Underhåll och förbättring. Skyltning till startplats

Skidspår

Underhåll och förbättring. Förbättrad skyltning till startplatser