Pågående arbete

Båtplatsen vid Saxenstranden

2019-05-12 Uppstädning av båtplatsen. Röjning av sly mellan båtplatsen och tvättstugan - Aktiviteten är klar

Boliden gör en gallring vintern 2019-2020

Tennisplanen

2019-06-02. Ogräsbekämpning och justering av linjer - Aktiviteten är klar

Hockeyplanen

2019-09-??. Upprustning av hockeyplanen inför vintern

Elljusspår

2019-06-??. Demontering av det gamla elljusspåret

Dammen (Baddammen)

Boliden gör en gallring vintern 2019-2020

 

Långsiktiga projekt

Vandringsleder

Underhåll och förbättring. Skyltning till startplats

Skidspår

Underhåll och förbättring.