Rävvåla Kulturförening

 

 

Rävvåla Kulturförening bildades 2001, i samband med att byns första lanthandel "återupptäcktes", denna stängdes år 1933 i samband med flyttning till nya lokaler och har sedan dess varit oanvänd, med de gamla inventarierna och varulager fortfarande kvar i lokalerna.
Föreningen förvaltar den del av Runnbergsgården som omfattar den gamla lanthandeln som startade år 1870. Genom eget och ideella arbeten har stora arbeten nedlagts på byggnaderna, att restaurera och återställa dessa till ursprungligt skick.
Arbetet fortsätter hela tiden med de knappa resurser som står till buds, varje sommar ordnas visning av affärslokalen i samband med de festligheter som anordnas på gårdstunet.

Föreningen har även ambition att "återöppna" Saxdalens Museum, som med sina stora samlingar av kulturföremål mm från Rävvåla/Saxdalen, tills vidare lagts i malpåse.

E.post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ordförande:  Marita Mosshäll                Tel:  070-3539206

Sekreterare:   Jens Beronius                  Tel:  0240 31471     

Kassör:         Kerstin Byström               Tel:  0240-31058

Länk:            Rävvåla Kulturförening

Stöd till föreningen kan lämnas till föreningens konto i Sv. H-banken bankg.nr: 748-7879

 

 

Den gamla lanthandeln, första i Rävvåla, startade 1870.

 

Här har vi två nyanställda bodbiträden, som med inlevelse betjänar

den stora kundtillströmmningen.