Uppdaterad 161105

ÅRSMÖTE I RÄFVÅLA SKOTERKLUBB


Vi i Räfvåla Skoterklubb kör ett årsmöte 16/11 kl.19.00 i SIF:s klubbstuga på gamla gruvvägen 7 i Saxdalen.

Fika kommer att bjudas på.

Vi funderar på om vi ska kunna bli lite mer av en allmän motorklubb, kom gärna med idéer om hur vi ska kunna utvecklas.

Förlag på styrelse är:
Ordf. Andreas Kindmark
Vice Tobias Bjälemar
Kassör Mikael Wettercrantz
Sekr. Martina Engwall
Led. Hans Reinholdsson


Sen blir det väl några till div. poster.

Mvh Räfvåla Skoterklubb 0738184226

 

Länk: www.rafvalask.tk

 

Vår verksamhetsidé

Vi vill verka för att:

•     snöskotertrafiken i framförallt Saxdalen fungerar bättre, samt även i övriga kommunen.

•     ordna med evenemang , byggnationer m.m. av snöskoterintresse som önskas av med-

       lemmarna.

•     alla medlemmar deltar och får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
       verksamhet.

•     ge alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

 


Ibland kommer det pengar från skyn (Saxberget)

Det var mycket bättre vintrar förr !!!!