Vid Hemvändardagen den 19 augusti 1999 inleddes en årlig utdelning av en utmärkelse till Årets Saxdaling.

Detta i form av ett vandringspris som har namnet: Rävvålakroken.

 

 

När stordriften i Grängesbergs gruva kom igång under 1890-talet kom många arbetare från angränsande byar, så också från Rävvåla. Under veckorna bodde man i de små gruvstugorna som stod längs gruvkanten.

På lördagseftermiddagen gick man hem till sin by för vila och proviantering. När man vände åter till "Berget" på söndagskvällen förde man med sig i ränsel, eller nattsäck, den mat man behövde under arbetsveckan.

Ett hjälpmedel för att bära sin ränsel var en särskild utformad krok av björk, som passade för axeln. Den gick under benämningen Rävvålakrok, troligen uppfunnen av en Rävvåling.

 

Saxdalens Byalag, Rävvåla Kulturförening, SIF, Manskören och PRO nominerar en lämplig kandidat till "Årets Saxdaling". En "Kroknämnd" från dessa föreningar samlas i slutet av maj, för att enas om en lämplig person. Beslutet sparas i ett förseglat kuvert, som brytes på Saxdalens Dag, och nästa "Årets Saxdaling" offentliggöres.

 

 

1999   Lars Åhlström                        2009   Rolf Pålsson

2000   Olle Wallman                         2010   Evi Andersson

2001   Kerstin Byström                    2011   Roger Persson

2002   Bengt Emil Johnson              2012   Katarina Holm

2003   Jens Beronius                       2013   Conny Fridlund

2004   Inger Arvidsson                    2014    Helena Wallman

2005   Roger Broberg                      2015     Marita & Lars-Åke

2006   Åke Lundeberg                                    Wettercrantz

2007   Nils Jakobsson                      2016     Ola Hagfall

2008   Janne Wallman                     2017      Johan Heed