Saxdalens Museum startades och byggdes, i första hand, av Ulf Holm och Rune Heij. En byggnad uppfördes för ändamålet i dalen bakom Kapellet, i anslutning till Idrottsföreningens klubbstuga, redan i mitten av 1990-talet. En stor samling av föremål och dokumentation samlades in, från bl.a Saxbergets Gruva, Skolan och många privata donationer, allt samlades för visning i Museet.

Invigning förrättades av Folke Thelin från Ludvika Kommun den

22 oktober 1995

Äldre utrustning från den nu nedlagda Saxbergets Gruva

En riktig grovarbetare med diverse verktyg.

Undervisningsmaterial från skolan.

En stor samling dokumentation fanns att studera.

I september 2009 togs beslut att museet måste avvecklas på grund av ekonomiska skäl. Samlingarna finns numera arkiverade i ett utrymme i Folkets Hus. En framtidsvision finns inom Rävvåla Kulturförening att samlingarna åter skall göras tillgängliga, kanske i ett nytt museum vid Runnbergs Gården.