Vi har startat en hemsida, där vi skall hjälpas åt att sprida information och tips om det som händer i Saxdalen. Syftet med detta är att i förebyggande syfte förhindra olagligheter och brottsligheter som kan drabba byn.
Till sidan är knuten en " SMS-grupp", där man kostnadsfritt kan ansluta sig, varje medlem i gruppen kan med ett SMS komma i kontakt med alla medlemmar i gruppen, och på så sätt få fram snabba meddelanden om något avvikande observeras i byn. SMS-gruppen skall endast användas för det ändamålet, och inte bli någon sorts "Fejjan-chatt".
Detta med anledning av den allmänna försämringen från myndigheternas sida att ta sig an de så kallade "vardagsbrotten".
Besök www.saxdalen.eu för mera information, eller kontakta mig.