Rävvåla Kulturförening

Sommaren närmar sig – och den blir inte riktigt lik andra somrar! Tyvärr – flera traditionsenliga aktiviteter, som Rävvåla Kulturförening arrangerar eller medverkar i, ställs in, på grund av pandemiläget. Det gäller: Midsommarfirandet på Malbacken, Bymarknaden på Runnbergsgården i Grangärdeveckan, den 29 juni och Saxdalens Dag 22 augusti, inklusive utdelandet av Rävvålakroken till årets Saxdaling.

Kulturföreningens årsmöte är uppskjutet och styrelsen återkommer med kallelse så fort det är möjligt med tanke på smittorisker. Höstens aktiviteter återkommer vi också till.

Så länge kan vi berätta att vi har beslutat arbeta med att:

  • iordningsställa en efterlängtad musik- och teaterlokal på Runnbergsgården

  • tillverka skyltar med information om kulturminnesvärda platser i Saxdalen

Besök gärna www.saxdalen.se för mer information om Saxdalen, Rävvåla Kulturförening och andra föreningar.

Styrelsen för Rävvåla Kulturförening önskar God Hälsa och varmt välkommen när vi startar våra arrangemang igen! Har du frågor, förslag eller synpunkter på Rävvåla Kulturförenings verksamhet – välkommen att höra av dig!

Styrelsen/Gerd Uleander, ordförande