Lokalekonomisk analys (LEA)

Under andra halvan 2018 har gruppen genomfört en lokalekonomisk analys, en så kallad LEA.

Detta är ett initiativ som drivs av Coompanion Dalarna som är delfinansierat av tillväxtverket. Aktivitet i Saxdalen har tillsammans med Coompanion Dalarna under hösten 2018 påbörjat en LEA av Saxdalen.

En LEA resulterar i en rapport som kan ligga till grund och kan vara till hjälp för företagande, näringsverksamhet och andra rörelser i byn med närområde.

Just nu håller gruppen på att sammanställa rapporten, nedan är de delar som kommer att ingå i rapporten. Då rapporten ännu inte är färdigställd är nedan delar endast att betrakta som utkast där synpunkter och tillägg gärna mottages.

Vill man Läsa mer om LEA kan man göra det på Helasverige samt på SEB som tar fram statestiken. 

 

Utkast;

Inledning.docx

Saxdalen_historia.docx

Försörjning_-_Saxdalen.docx

Kultur_Fritid_föreningar_181126.docx