Här är protokollen

 

Byalagsmöte 6/4

 1. Mötets öppnande
 2. Föregående protokoll. Gicks igenom.
 3. Årsmötesprotokoll. Gicks igenom och skrevs på.
 4. Renovering av vindskyddet på Stackarberget. Tommy ansvar och kallar till arbetsträff.
 5. Folketshus städdag. Kulturföreningen sammankallar? Roadpigs har haft en loppis för att samla in pengar.
 6. Städdag i byn. V.16 är nationella städveckan, vi avvaktar resultatet av detta och kallar eventuellt till egen städdag.
 7. Byavandring. Evi tar kontakt med Rolfarna.
 8. Sponsring av fyrverkerier? Det vanliga är att byalaget sponsrar med 500kr. Johnny håller i detta via SIF.
 9. Hemvändarhelgen. Folkets hus på fredag. Runnbergsgården på lördag. Räfvålaträffen på söndag. Alltid sista helgen i augusti. (26-28).
 10. Kampen om Saxberget: Loppet hålls den 3/9. Johnny kollar statusen och rapporterar skicket på Saxbergsleden.
 11. Julgransplundring.
 12. Igenväxt och trasigt i byn. Lutande lyktstolpar och trasig bro vi strandpromenad. Bilaga inlämnad i december. Evi stöter på igen. Staketet runt furuliden?
 13. Årets Saxdaling. Lämna namn till Marita.
 14. Öppet byalagsmöte på Pizzerian.
 15. Barnens dag i Grangärde via GBI och Grangärde med bl.a tonerspel.
 16. Ekonomisk rapport: 6700kr varav 3300kr avsatt för hjärtstartaren.
 17. Övrigt:
  1. Möte kommun angående skolskjutsar. Tror det kan vara ett jobb för de som redan har all kommunal kontakt.
  2. Bingo? Svårt med de skatteregler som gäller för en förening.
  3. Saxdalskiosken är på G att bli ett café. Goda nyheter, äntligen.
 18. Nästa möte onsdag den 18/5 kl. 19:00 på Saxdalen Pizzeria. Tommy pratar med Pizzerian.

Konto för medlemskap: 5201983

 

Protokoll Byalagsmöte Jan -16

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Föregående protokoll. Gicks igenom.
 4. Rapporter.

GBI Tommy rapporterade från sista GBI-mötet. Solcellspark vid Rossa går framåt om än i sakta mak. En gård är på G med kommunboskap. Träffar med kommunen om hur man kan utveckla byarna eller behålla det som är bra.

Julgransplundringen gick med 100kr vinst tack vare bidrag från kulturföreningen. Det var dock mindre folk än vanligt kanske pga ökad konkurrens.

 1. Skolan.

Överklagan inlämnad av privatperson. Omröstningsresultat inlämnad och godkänd. Ansökan om friskola inlämnad och bekräftad. Friskoleföreningen behöver vår hjälp med föreningsträffar och annat.

 Områden i byn.

Pålssons lista på områden i byn som behöver snyggas till är inlämnad till kommunen.

 1. Projekt.

Städdag folkets hus.

Insamling/fest folkets hus.

Folketshusföreningen ordnar loppis.

Ansökan om vindbonus till Stackarberget inlämnad igen.

Föreningsträffar inför evenemang?

 1. Ekonomisk rapport.

Utgifter: 1200kr bankavgift, 1250kr loopia. + annons byrundan + toner.

        9.   Övriga frågor.           

        10.   Nästa möte.  Årsmöte vecka 11, ej torsdag.

         11.   Mötets avslutande.

 

Protokoll föreningsträff 22/10-15

 1. Presentation av alla föreningar och vilka evenemang de har på gång den närmaste tiden. Det visade sig vara en hel del.
 2. Information från GBI:

 Solcellspark ligger i startgroparna. Inte så konkret ännu men en plan håller på att tas fram för någon form av gemensamt/andelsägande tillsammans med etc el och gärna Ludvika kommun.

 1. Ludvika kommun inventerar intresse och möjlighet att hålla egen boskap runt om i kommunen.
 2. Fiber: Vi fick information om vart projektet befinner sig just nu. Markägaravtal skall skrivas och förhoppningen är att sommar/höst 2016 skall allt vara klart.
 3. Folkets hus: det diskuterades en del kring Folkets hus. Väldigt mycket evenemang vilket är trevligt. Det sliter också ganska hårt på byggnaden. Vi kom överens om en gemensam städ/renoveringsdag framåt vårkanten för att det skall bli så trevligt som möjligt.
 4. Det bestämdes också att Vi måste samarbeta bättre kring Saxdalens dag så att vi inte krockar med arrangememangen. Det bästa vore om vi kan få det till en hemvändarhelg från fredag till söndag.

Föreningar som medverkade var: Byalaget, Folketshusföreningen, Räfvåla skoterklubb, Jaktvårdsföreningen, Saxdalingarna, Föräldrastyrelsen, Saxdalens manskör och Kulturföreningen.

Protokoll Byalagsmöte 5/5-15

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Föregående protokoll. Gicks igenom.
 4. Rapporter.

GBI: Skrivelse angående dåliga vägar i Grangärdebygden. GBI står bakom skrivelsen ang. Saxdalens bibliotek.

Lekplatser: Jan Hans skall renoveras men fördröjt.

Kulturföreningen: Marita Mosshäll fortfarande ordförande. Skolans 100-årsfirande vid Saxdalens dag.

Kansbod: Skall vi marknadsföra våra vandringsleder, kanske bjuda intidningen.

 1. Städdag. Vi planerar in årets städdag så den sammanfaller med nationella städdagen.
 2. Vandring. Evi frågar Pålsson och Lasse Persson, i början av juni (prel 7/6 kl 11:00). Utgår från asfaltsverket.
 3. Projekt.
 4. Vindskyddet: Skall försöka med sponsring.

Räfvåla kroken: Andreas Kindmak, Tillmans, Ulf Holm.

        8.    Ekonomisk rapport. 8800kr varav 3300kr till hjärtstartare. Inköp: papper och sopsäckar.

        9.   Övriga frågor.

               Skrivelse: Till kommunen angående tågordningen vid nedläggandet av biblioteket.

               Byaloppet: Blir troligen vid terrängbanorna.

         10.   Nästa möte.  Återkommer efter sommaren.

         11.   Mötets avslutande.

 

Protokoll Byalagsmöte oktober

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Föregående protokoll. Gicks igenom.
 4. Rapporter.

GBI, Kansbod hade bjudit dit politiker och företagare som pratade om landsbygdsutveckling.

Kommunboskap, Byarna ombads reka efter eventuella platser stall och ladugårdar eller redskap för att göra det möjligt.

Grön turism, solcells energi, Fiber och företag var andra delar som behandlades.

 1. Julgransplundring, Datum satt till den 6/1 -15
 2. Byaloppet. Johnny rapporterade om loppet och lovade en fortsättning.
 3. Vindskyddet, Tommy återkommer.

        8.    Ekonomisk rapport. 83500kr varav 3300kr till hjärtstartare. Utgifter: 400 hyra folkets hus 50 till GBI.

        9.   Övriga frågor.

               Inga övriga frågor

         10.   Nästa möte.  3/11 -15.

         11.   Mötets avslutande.

Mötesprotokoll Saxdalens byalag SEP

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Genomgång av föregående protokoll
 4. Rapporter: GBI har haft möte med Kansbod som numera är fastanställd landsbyggdsutvecklare. Bya snoa på G = tjänst för pensionärer på landsbygden, hjälp med skjuts vid handling, bankärenden, mm. GBI har årsmöte i April där ny ordförande skall väljas. Har planer för gamla OK.
 5. Projekt: Vindskyddet, det beslutades att vi skulle gå vidare med en ansökan om vindbonus. Konst i byn, Vi beslutade att gå vidare med projektet, nästa steg är att hitta ett ställe där vi kan vara. Info folder för nyinflyttade.
 6.  Info till nya Saxdalingar: Kan vi ansöka om pengar ur fonder för att få till en snyggare info folder? Evi informerar efter nästa GBI möte. Evi kontaktar kommunen för att få lista.
 7. Evenemang: Julgransplundringen blev succé.
 8. Ekonomisk rapport: 6888kr + 1300kr, varav 7850kr är öronmärkta för hjärtstartaren.
 9. Nästa möte: tisdag den 10/2-15.
 10. Mötet avslutas.

 

Protokoll Byalagsmöte 5/5-15

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Föregående protokoll. Gicks igenom.
 4. Rapporter.

GBI: Skrivelse angående dåliga vägar i Grangärdebygden. GBI står bakom skrivelsen ang. Saxdalens bibliotek.

Lekplatser: Jan Hans skall renoveras men fördröjt.

Kulturföreningen: Marita Mosshäll fortfarande ordförande. Skolans 100-årsfirande vid Saxdalens dag.

Kansbod: Skall vi marknadsföra våra vandringsleder, kanske bjuda intidningen.

 1. Städdag. Vi planerar in årets städdag så den sammanfaller med nationella städdagen.
 2. Vandring. Evi frågar Pålsson och Lasse Persson, i början av juni (prel 7/6 kl 11:00). Utgår från asfaltsverket.
 3. Projekt.
 4. Vindskyddet: Skall försöka med sponsring.

Räfvåla kroken: Andreas Kindmak, Tillmans, Ulf Holm.

        8.    Ekonomisk rapport. 8800kr varav 3300kr till hjärtstartare. Inköp: papper och sopsäckar.

        9.   Övriga frågor.

               Skrivelse: Till kommunen angående tågordningen vid nedläggandet av biblioteket.

               Byaloppet: Blir troligen vid terrängbanorna.

         10.   Nästa möte.  Återkommer efter sommaren.

         11.   Mötets avslutande.

 

Mötesprotokoll Saxdalens byalag Jan 2015

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Genomgång av föregående protokoll
 4. Rapporter: GBI har haft möte med Kansbod som numera är fastanställd landsbyggdsutvecklare. Bya snoa på G = tjänst för pensionärer på landsbygden, hjälp med skjuts vid handling, bankärenden, mm. GBI har årsmöte i April där ny ordförande skall väljas. Har planer för gamla OK.
 5. Projekt: Vindskyddet, det beslutades att vi skulle gå vidare med en ansökan om vindbonus. Konst i byn, Vi beslutade att gå vidare med projektet, nästa steg är att hitta ett ställe där vi kan vara. Info folder för nyinflyttade.
 6.  Info till nya Saxdalingar: Kan vi ansöka om pengar ur fonder för att få till en snyggare info folder? Evi informerar efter nästa GBI möte. Evi kontaktar kommunen för att få lista.
 7. Evenemang: Julgransplundringen blev succé.
 8. Ekonomisk rapport: 6888kr + 1300kr, varav 7850kr är öronmärkta för hjärtstartaren.
 9. Nästa möte: tisdag den 10/2-15.
 10. Mötet avslutas.

Mötesprotokoll Saxdalens byalag

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Genomgång av föregående protokoll
 4. Julgransplundring 2015 Datum satt till trettondagen den 6/1-15. Annonsera i byrundan, sätta upp anslag på tavlor i och utanför Saxdalen, Lagga i postlådor, annonsera på Saxdalen.se samt facebook. Ska sexorna servera? Tommy frågar. PRO hjälper till med fiskadamm. Saxdalingarna spelar gratis, Folkets husföreningen sponsrar med hyran. Vilka bakar. Evi kontaktar Maria om grejer till fiskadammen. Mats och Erik fixar gran. Tomte saknas men vi har en idé. Vi bestämde också att ha ett möte i folkets hus för att gå igenom allt. Johannes tar hand om försäljning av kaffebiljetter. Evi kontaktar Tillmans om saft. Tiden för pyntning satts till fm söndag den 4/1.
 5. Vindskyddet. Flera personer har hört av sig om vindskyddet på Stackarberget. Skall vi söka vindpengar för att få råd? Vi försöker få med fler personer kanske skoterklubben är intresserade?
 6. Info till nya Saxdalingar: Kan vi ansöka om pengar ur fonder för att få till en snyggare info folder? Evi informerar efter nästa GBI möte.
 7. Bio Saxen: Är igång men vi skulle gärna se fler medlemmar.
 8. Nästa möte: Blir ett arbetsmöte i folkets hus inför julgransplundringen
 9. Mötet avslutas.

 Mötesprotokoll Saxdalens byalag 10/9 -2014

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Genomgång av föregående protokoll
 4. Rapporter: Uppsnyggning av hemsidan på G.

Evi har haft möte med Kansbod vår landsbygdsutvecklare vandringsleder, Biblioteket och eljusspåret.

Onsdag den 17/9 skall Kansbod ha möte igen: Evi och Klara åker.

 1. Saxdalens dag är avklarad, lågt intresse för foldern om byalaget. Få deltagare på byaloppet. Vi tar nya tag nästa år. Går det att samköra med Räfvålaträffen? Och varför inte raggarträff på fredagen?
 2. Bio Saxen: Start någon gång efter 5/10 då terränglöpningen tar vinteruppehåll. Det ser ut som om vi får klara oss utan bidrag i fortsättningen.
 3. Medlemmar i byalaget: Är det svårt att hitta hur man betalar in medlemsavgift? Hur marknadsföra byalaget? Dela ut foldern?
 4. Projekt: Niklas lägger ut en intresseanmälan på facebook för att ta ned de gamla stolparna och ledningarna på elljusspåret. Till våren skall vi försöka få till en grupp som renoverar vindskyddet på Stackarberget.
 5. Hjärtstartaren: Bollen ligger hos landstinget hur vi får använda den.
 6. Ekonomisk rapport: Byalaget förfogar över ca 9300kr varav 7800kr är vigt för hjärtstartaren. Dessutom finns 1200kr i kontantkassan.
 7. ÖVRIGT: Björnhyttan och Olsjön/Abborbergs byalag har uppvaktat oss om samarbete.
 8. NÄSTA MÖTE: Sker den 7/10.

Dagordning Byalagsmöte17/6-14

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Föregående protokoll.
 4. Rapporter.
 5. Bibliotek. Biblioteket blir troligtvis kvar med ny bibliotikarie. Fortsättning följer till hösten. Byalaget följer utvecklingen.

       6.   Fest i Björnhyttan. Björnhyttans byalag skall bjuda in oss till fest.

       7.   Vindskyddet på stackarberget. Förslag har inkommit om renovering och gallring samt göra lite bättre väg dit upp.

       8.   Marknadsföring av byalaget. Försöka få ihop en folder om vad vi gör och gjort samt försöka få fler medlemmar. Möten behöver kanske annonseras bättre? Evi, Tommy och Maria sätter ihop ca ett halvt A4.

         9. Marknadsföring av vandringsleder. Skall vi fråga turistbyrån om vi kan lägga information där? Sätta upp på anslagstavlor i byn. Rädsla finns för att det kommer fler terrängfordon som förstör lederna.

       10.   Ekonomisk rapport. I stora drag samma som förra mötet. En toner inköpt till skrivaren för 101kr. (måste bytas). Fakturan för bebisbilderna har inkommit, 782kr.

       11.   Övriga frågor.

Saxdalens dag: 23/8

Framtidsarbeten: Byaloppet kommer även i år att gå av stapeln men i år blir det mer terräng. Johnny kontaktar kulturföreningen om tider som passar. Hälften av pengarna går till SIF, resten till byalagets konto.

Hjärtstartaren: Allt finns på plats men landstinget har inte än godkänt vår plan.

Hockeyrinken: Förslag om att asfaltera den.

        12.   Nästa möte. Efter sommaren men före Saxdalens dag, Kulturföreningen kallar troligtvis.

         13.   Mötets avslutande.

 

Mötesprotokoll 22/5-14 Byalagsmöte

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Föregående protokoll.
 4. Rapporter. GBI (Grangärdebygdens intresseförening) efterlyser en föryngring av medlemmar och styrelse. Ett nytt mötesförfarande har också diskuterats, mer om det senare.

Byamarknad sker vid Runnbergsgården den 30 juni.

Biosaxen drar igång igen till hösten.

Saxdalens dag går av stapeln den 23:de augusti i kulturföreningens regi. Byalaget och SIF hjälper till. Johnny kommer även i år att arrangera byaloppet. Kvällsunderhållningen står Roadpigs för i folketshus.

       5.   Lekparker. Redan 2011 uppvaktade byaleget kommunen med en skrivelse när vi fick indikationer på att två av byns lekparker var i fara. Därmed reviderades kommunens planering för lekparker, och man har nu en annan prioritering. Nu har vi fått svar att både lekparken vid Jan Hans väg och ”momsen blir kvar och skall renoveras. Vid momsen påbörjas arbetet till hösten och Jan Hans får vänta till 2017. Lekparken vid badet har aldrig varit hotad.

       6.   Grannsamverkan: Åtta personer har gått utbildning hittills och fått nycklar till hjärtstartaren. Skolan har också tillgång till den. Landstinget dalarna är inte riktigt med på noterna än men vi skall uppvakta dem vid ett möte nästa vecka.

     7. Vandringsleder: Så var det dags för årets vandring på en av våra fina leder, denna gång Låsbergets 10km led. Vi bestämde att sätta upp kartor på våra anslagstavlor med information om lederna. Vi diskuterade även om vi skulle ta hjälp av turistbyrån med att sprida information om lederna bland ”utsocknäs”.

     8. Ekonomisk rapport. Byalaget har för närvarande 12000kr men då är 7500kr vigda för hjärtstartaren. Vi skall ta ett nytt tag för att få fler medlemmar.

       9.   Årets Saxdaling. Vi har vaskat fram fyra kandidater som vi skickar vidare till nämnden.

        10.   Nästa möte. 17 jun-14.

         11.   Mötets avslutande.

 

Mötesprotokoll 23/1-14 Byalagsmöte

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Föregående protokoll.
 4. Rapporter. Evi rapporterade från GBI: Planer finns för en byamarknad samt tidskriften, byrundan.

       5.   Biblioteket. På grund av lokalbrist i skolan så är biblioteket hotat. Byalaget kommer uppvakta lokala politiker i frågan för at hitta en lösning som inte hindrar skolans utveckling.

       6.   Grannsamverkan: Hjärtstartaren är inköpt med hjälp av insamlingar och hjärt och lungfonden. Lokaler finns i gymnastiksalen + 15 nycklar. Utbildning är bokad.

     7. Föreningsmöte: Vi skall försöka få till ett föreningsmöte i februari.

     8. Ekonomisk rapport. Byalaget har bytt från Nordea till Handelsbanken. Byalaget har 4889 kr på kontot.

       9.   Övriga frågor. 11st foton är beställda på atelje stjärnbild . Alla Saxdalsbebisar kommer att få en förstoring på gruppfotot.

        10.   Nästa möte. 20 feb-14.

         11.   Mötets avslutande.

 

Protokoll 10/10 Byalagsmöte

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Föregående protokoll.
 4. Rapporter.

GBI 24 november är det uppföljning av tinget i Grangärde.

Arbetsgrupper finns för de olika förslag som kommit in.

 1. Grannsamverkan. Kvarstående punkt från förra mötet. Bildande av grupp för att avlasta byalaget. Vi kollar på platsen för hjärtstartaren. När utbildningen skulle hållas var det 3 som anmälde sig. Nystart behövs!!!! Nästan 11000kr har kommit in genom donationer och insamlingar. Vi tar upp det på föreningsträffen. Skall vi försöka med ett info bord på loppisen för föreningarna?

       6.   Saxdalsbion. Nytt möte på G. Sker den 14 oktober kl. 19:00. Första filmen gratis för alla. Popcornsmaskin skall införskaffas. Film på jullovet för alla.

       7.   Föreningsträff. 13/11 har vi först ett byalagsmöte kl.19:00 sedan 19:45 en föreningsträff. Vad skall vi ta med oss? Återkommande träff är ett önskemål. Grannsamverkan. Stena pengar. Skall vi ha något annat istället för Saxdalsbäbis, årets kompis kanske? Saxdalens dag, hur matchar vi årets succé? By-fest? Fibergruppen och skolstyrelsen borde bjudas in.

       10.   Ekonomisk rapport. I kassan finn 1042kr 165kr utbetalt för bensin. På plusgirot finns 4221kr. 1800kr beviljat från kommunen.

       11.   Övriga frågor. Julgransplundring på trettondan, folketshus prelbokat.

        12.   Nästa möte. 13/11 kl. 19:00.

         13.   Mötets avslutande.

 

Filename Size Date & Time

protokoll 12/9 Byalagsmöte

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Föregående protokoll.
 4. Rapporter.

GBI har haft sitt första möte sedan tinget, bra respons från tinget. Skall bli återkommande, kanske vart annat år. Nästa möte är den 28/10. 75 förslag kom in. Igenväxta byar är ett problem, kan vi anlita röjarlag? Grön turism går framåt. 9/10 kl. 18:00 kommer utbildningen gå av stapeln.

Skatteverket har skickat inbjudan för ideella föreningar. Johnny åker.

 1. Grannsamverkan. Dags att ta nya tag efter sommaruppehållet. Andra veckan i oktober vill Björn Flinth att vi har en utbildning på hjärtstartaren samt ett uppstartsmöte. Vi återkommer med datum. Hittills har vi fått in 5734kr. Förslag kom att Biosaxen och andra föreningar kan efterskänka en slant. Vi kommer att lägga upp någonting på Saxdalen.se om detta.

       7.   Saxdalsbion. Skall den startas upp igen börjar det bli dags. Evi kallar till ett möte.

       8.   Saxdalsbebisarna. Hur gör vi med fotot? Lars-åke och Ola har foton. Vi ber dem skicka 3 var och väljer på nästa möte. Sedan trycker vi upp ett foto till respektive familj.

       9.   Föreningsträff. Önskemål finns om en återkommande träff mellan byns föreningar, byalaget sammankallar. November känns som en bra månad, utskick kommer att ske snarast så att vi kan få förslag från alla föreningar. 13/11 har vi först ett byalagsmöte kl.19:00 sedan 19:45 en föreningsträff.

       10.   Ekonomisk rapport. 4221kr finns på kontot, det saknas 2000kr bidrag från kommun. I handkassan finns 1207kr, alltså ca 7400kr.

       11.   Övriga frågor.

        12.   Nästa möte. Torsdag den 10/10 kl. 19:00.

         13.   Mötets avslutande.

Mötesprotokoll 4/6 Byalagsmöte

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Föregående protokoll.
 4. Rapporter.

GBI, bygdeting den 31/8. 2000 var sista året som det begav sig. Alla byar behöver fler kontakter, framförallt med de närmaste byarna. Vill knyta kontakter med övriga föreningar, gärna barn och ungdomsverksamhet. Tradition från 1700 talet. På Runnbergsgården kommer förslagslådor om vad vi vill ta upp. Snart ny hemsida. Länkar till alla byars hemsida.

Fiber (bredband). Regeringen har gett i uppdrag till kommunerna att ordna fiber till glesbygd, mer info kommer innan midsommar.

       6.   Brandsamverkan. Utbildning har hållits i folkets hus. Sommaruppehåll till september då tar vi en nystart. Samla en styrgrupp innan dess. Hoppas att vi då har några goda exempel. Evi och Tommy skriver ihop lite info och vi försöker också få ihop en styrgrupp.

       7.   Saxdalens dag. Vi har fått bidrag för teater men inte för ballonger och ansiktsmålning. 10-års jubileum för saxdalsbäbisen, vi hoppas vi får med alla på ett gruppfoto. Fotograf sökes. Vilka kan tänkas ställa upp på ponnyridning?

               Föreningsmöte. Det behövs ett föreningsmöte innan och vi ska kontakta skolan för att höra om dom vill vara med. Veckan efter midsommar (mån den24/6. Kl. 19:00 i runnbergsgården).

               Invigning av cafét samt valvetkväll. Medlemskap behövs för att deltaga.

               Motionsloppet. Jonny informerade om loppet och fortsätter jobba med detta. Tanken är att starten går samtidigt med tipspromenad. Alternativ sträckning och barnlopp diskuterades. Tema blir: spring för livet, inkomsterna går till inköp av hjärtstartare. Anmälningsavgift = 50kr per person eller 100 per familj (det går bra att lägga mer).

       8.   Ekonomisk rapport. Medlemsavgifter = 6500kr, totalt har byalaget 10 034kr. Medlemsregister skall upprättas med hjälp av postgirot.

       9.   Övriga frågor. Planer finns för att starta filmklubben igen direkt efter terränglöpningen. Info kommer efter senare möten.

        10.   Nästa möte. Återkommer till hösten.

         11.   Mötets avslutande.

Mötesprotokoll Saxdalens byalag 2/5 -2013

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Genomgång av föregående protokoll
 4. Rapporter

Brandsamverkan: Gick igenom dom möten som varit fram tills nu.

 1. Städdag: Årets städdag är satt till lördag den 18/5 kl. 10:00. Vi träffas vid skolan där vi delar ut områden och sopsäckar, sedan träffas vi vid saxenstranden och grillar korv. Info kommer i brevlådor i god tid.
 2. Guidad tur: Preliminert datum är satt till den 25/5, info kommer på anslagstavlor. Det blir en tur på del av Saxenleden. På turen kommer det även bli lite info om fåglar, mm.
 3. SAXDALSBÄBISEN:

Sponsring: Evi tar på sig att försöka få sponsorer.

Datum: 8/5.

Kontakt av föregående års bebisar: Tommy tar på sig att kontakta föregående års bebisar.

 1. Saxdalens dag: den 24/8

Tips för barn: Teaterslaget, Hoppborg (Jonny kollar ekonomi), Ponny ridning,

Övrigt: Förslag kom om ett motionslopp runt byn.

 1. Årets Saxdaling: Byalaget kom överrens om 2 namn som vi skickar vidare till kommittén.
 2. HJULET VI STRANDEN: Vi tittar vidare på en lösning för en infotavla vid hjulet vid saxenstranden. Vi skall också se om vi får möjlighet att ställa ner ”butten” (en slags hiss från gruvan).Bredvid hjulet.
 3. Ekonomisk rapport: Byalaget förfogar över ca 10 000kr.
 4. ÖVRIGT:

En del spångar behöver bytas ut vid terrängbanorna. Elljusspåret behöver röjas. Förslag på nytt ljus vid spåret finns men kommer att bli dyrt om det skall bli lagligt enligt nya EU-reglerna.

 1. NÄSTA MÖTE: Sker den 4/6.

Mötesprotokoll Saxdalens byalag 11/4 -2013

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Genomgång av föregående protokoll
 4. Rapporter

GBI: Evi redogjorde för Gbi,s verksamhet (Grangärdebygdens intresseförening) Ny hemsida är på gång. Det blir bygdeting den 31/8 där alla byar från Grangärdebyggden skall representeras. Grangärdeveckan, mer info kommer senare på deras hemsida.

EU-PROJEKT GRÖN TURISM:

Projektet skall leda till ökad turism i vårat område med inriktning på kravodlat, natur, mm. Vi diskuterade möjligheten att öka intresset för våra vandrings/skidleder samt det fina området kring Saxenbadet. Grangärde skall upplåta kolonilotter för att öka odlingsintresset.

GRANNSAMVERKAN MOT BRAND OCH HJÄRTSTOPP:

Ett första möte i folkets hus har ägt rum genom initiativ från en bybo. Björn Flinth har också informerat Saxdalens olika föreningar. Nästa stormöte äger rum i folketshus den 25/4, info kommer Saxdalen.se samt i brevlådor.

SERVICE UTVECKLARE LENA KANSBOD:

Ludvika kommun har fått en service utvecklare, Lena Kansbod. Hon har varit i Saxdalen och informerat föreningarna om sitt jobb. Utbyggnad av bredband, Småbyarnas avsaknad av service och föreningarnas svåra förhållande var sådant som diskuterades.

 1. EKONOMISK RAPPORT:

Tillskott av öronmärkta pengar för skrivare har inkommit, räcker även till en extra toner. Andra föreningar kan skriva ut på den för en kostnad av 1kr per kopia. Plusgirot är ändtrat. Redovisningen för julgransplundringen är klar.

 1. Hemsidan:

Mötesprotokollen har nu kommit in på hemsidan. Vi skall också bli flitigare att använda sidan för info, mm.

 1. SAXDALSBÄBISEN:

Vi vet fortfarande inte vem som blir årets Saxdalsbäbis. Eftersom detta är tionde och sista året så kom förslag fram om ett gruppfota med alla Bäbisarna.

 1. GUIDAD TUR PÅ VANDRINGSLED:

Planen är att gå Saxenleden (eller delar av den) tillsammans med fågelskådare. Datum och mer info kommer senare.

 1. EVENEMANG:

Valborg, Byalaget sponsrar med 500kr. Förslag kom om att ha en burk på Pizzerian för att samla in pengar till fyrverkeriet. Invigning av Bengt Emil Johnssons väg sker den 1/6. Städdag kommer i år att gå av stapeln den 18/5, mer info kommer, förslag inkom också om att kombinera städdagen med grillning vid saxen. Eventuellt kommer fler städ/röjningsdagar. Saxdalens dag blir i år den 24/8

 1. FÖRENINGSSAMVERKAN:

Vid frågor som rör hela byn kommer vi att försöka med föreningssamverkan.

 1. HJULET VI STRANDEN:

Det har inkommit önskemål om en infotavla vid hjulet på Saxenstranden.

 1. ÖVRIGT:

Vi vill försöka inventera historiskt värdefulla platser i saxdalen. Förslag inkom om fler aktiviteter för barn, typ frisbeegolf vid terrängbanorna

 1. NÄSTA MÖTE: .

PROTOKOLL FRÅN SAXDALENS BYALAGS MÖTE 2013-01-17

1. Föregående protokoll från mötet 2012-11-01 godkändes av deltagarna.

2. Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.

3. GBI försöker nu arbetar för en bättre sammanhållning mellan byarna. Ett "ting" med medlemmar från GBI skall hålla ett möte den 31/8(preliminärt). Där skall bl.a. ett projekt för unga som vill starta eget diskuteras. Se bilaga.

4. Inköpt fram t om december, 3338kr (1st skrivare samt papper).

5. Evi kontaktar Rolf Pålsson. Stenaansökan görs utifrån behovet till vandringslederna.

6. Årets julgransplundring drog ca 140 pers varav 65st var betalande vuxna(kaffebiljett).

7. En länk skall läggas upp på Byalagets sektion på www.Saxdalen.se där mötenas protokoll skall läggas upp.

8. Inför kommande årsmöte (första delen av mars). Skall utskick till samtliga brevlådor där info kring byalaget skall finnas med.

9. Datum för årsmöte är satt till den 7:e mars kl 19, b-salen i Saxdalens folketshus.

10. Nästa möte blir den 7 februari kl. 19.00 i biblioteket.

Protokollet skrivet av: Godkännes av ordförande:

_____________________ _____________________________

Niklas Wåhlander Evi Andersson

 

PROTOKOLL FRÅN SAXDALENS BYALAGS MÖTE 2013-02-07

1. Föregående protokoll från mötet 2013-01-17 godkändes av deltagarna.

2. Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.

3. Ludvika kommun har tillsatt en Landsbygdsutvecklare, Lena Kansbod. GBI kommer att kontakta henne. Representanter från GBI har varit på information om EU Lieder.

4. I kassan finns 767 kr. På Plusgirot finns 293,57 kr. Förra årets stora utgifter var välkomsttavlorna som sattes upp i båda ändarna av byn samt inköp av en skrivare. Byalaget kommer att erhålla Vindbonus pengar från Stena för skrivaren.

5. Styrelsen vill att det skall finnas en punkt på årsmötets dagordning där årsmötet får besluta om hur Byalagets protokoll skall visas framöver.

6. På mötet i november enades styrelsen om att höra med Björn Flinth om han ville komma och hålla ett informationsmöte för byns befolkning angående projektet Grannsamverkan. Projektet skulle köras igång i Blötberget i december och styrelsen bestämde att ett informationsmöte skulle kunna hållas först i slutet av januari då man hört lite grand om hur projektet fungerar. På dagens möte bestämdes att detta informationsmöte får vänta tills efter årsmötet. Byalaget kommer att kontakta de andra föreningarna i byn för att få hjälp med att arrangera ett sådant möte.

7. Byalaget kommer att delta i följande arrangemang år 2013: Fyrverkeri vid Valborg, Årets Saxdals-Bäbis har 10-års jubileum, Byalaget är sammankallande till Kroknämnden vid utnämning av Årets Saxdaling, Saxdalens Dag, Julgransplundring.

8. Byalaget vill försöka få till ett större föreningssamarbete som kan användas exempelvis vid projektet Grannsamverkan.

9. Vi gick igenom föregående års verksamhetsplan.

10. Vi gick igenom förra årets utskick angående årsmötet. Under "frågor som drivs av Byalaget" skall bevakning av skolans framtid och cykelvägar tas bort. Bevakning av lekparker skall läggas till.

11. Årsmötet hålls i kapellet den 7 mars kl. 19.00

12. Under övrigt togs följande saker upp:

Byalaget har inte lämnat in någon Stena ansökan i år.

Bio Saxen återupptar verksamheten i höst.