Vår verksamhetsidé

Vi vill verka för att:

•     snöskotertrafiken i framförallt Saxdalen fungerar bättre, samt även i övriga kommunen.

•     ordna med evenemang , byggnationer m.m. av snöskoterintresse som önskas av med-

       lemmarna.

•     alla medlemmar deltar och får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
       verksamhet.

•     ge alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

 


Ibland kommer det pengar från skyn (Saxberget)

Det var mycket bättre vintrar förr !!!!