Vid Hemvändardagen den 19 augusti 1999 inleddes en årlig utdelning av en utmärkelse till Årets Saxdaling.

Detta i form av ett vandringspris som har namnet: Rävvålakroken.

 

 

När stordriften i Grängesbergs gruva kom igång under 1890-talet kom många arbetare från angränsande byar, så också från Rävvåla. Under veckorna bodde man i de små gruvstugorna som stod längs gruvkanten.

På lördagseftermiddagen gick man hem till sin by för vila och proviantering. När man vände åter till "Berget" på söndagskvällen förde man med sig i ränsel, eller nattsäck, den mat man behövde under arbetsveckan.

Ett hjälpmedel för att bära sin ränsel var en särskild utformad krok av björk, som passade för axeln. Den gick under benämningen Rävvålakrok, troligen uppfunnen av en Rävvåling.

 

Saxdalens Byalag, Rävvåla Kulturförening, SIF, Manskören och PRO nominerar en lämplig kandidat till "Årets Saxdaling". En "Kroknämnd" från dessa föreningar samlas i slutet av maj, för att enas om en lämplig person. Beslutet sparas i ett förseglat kuvert, som brytes på Saxdalens Dag, och nästa "Årets Saxdaling" offentliggöres.

 

 

1999   Lars Åhlström                        2011   Roger Persson                           

2000   Olle Wallman                          2012   Katarina Holm

2001   Kerstin Byström                     2013   Conny Fridlund

2002   Bengt Emil Johnson               2014    Helena Wallman

2003   Jens Beronius                        2015     Marita & Lars-Åke

2004   Inger Arvidsson                                  Wettercrantz

2005   Roger Broberg                       2016     Ola Hagfall

2006   Åke Lundeberg                      2017      Johan Heed

2007   Nils Jakobsson                      2018      Lars Persson            

2008   Janne Wallman                     2019      Tommy Persson

2009   Rolf Pålsson                           2020      Vakant (pandemi)

2010   Evi Andersson                         2021      Lotta & Jimmy Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Persson 2018

 2 (Medium).jpg

Tommy Persson 2019

 Krok mottag (Medium).jpg

 Lotta & Jimmy Eriksson,  driver Träna i Saxdalen  2021