Skolorkestern i Saxdalen

 

Skolorkestern var ett samarbetsprojekt mellan Saxdalens Grundskola och komunens Musikskola.

När skolan i Saxdalen lades ned  upphörde även skolorkestern.