Saxdalen, fram till 1948 hette byn Rävvåla, belägen 15 km väster om Ludvika vid länsvägen mellan Grängesberg och Grangärde.

Byn ligger i en naturskön dalgång vid stranden av sjön Saxen, vilken ingår i ett större sjösystem med stora möjligheter  till aktivt båt- och friluftsliv. Väster om Saxdalen har vi Saxberget med stora skogsområden, vintertid finns  många välpreparerade skidspår, och sommartid naturnära vandringsleder.

Fritidshem och tre förskoleavdelningar finns i anslutning till den nedlagda skolan. Saxdalen är en "ung" by, med många inflyttade barnfamiljer.

Kulturen spelar en framträdande roll i samhället, i form av flertalet musikgrupper, manskör, teatergrupp, kulturförening m.fl. De anordnar varje år ett flertal framträdande i byn, vid sidan av sina turnéer runt landet. Saxdalen har flera samlingsplatser, bl.a: Kapellet, Folkets Hus, Runnbergs Gården, Malbacken vid midsommar, Saxenstranden vid Valborg.

Fritidsaktiviteter finns i form av Skoterklubb, Båtklubb samt en idrottsplan av hög kvalitet, där även boulebanan finns att tillgå. En Jaktvårdsförening är aktiv inom Saxdalens marker.

Saxdalen har inemot 20 st företag verksamma i byn, inom de mest skiftande verksamhetsområden.

 

Av Ludvika kommuns befolkning på 25 522 st bor 724 st i Saxdalen, vilket befolkningsmässigt utgör den tredje största orten i Ludvika kommun.

( Uppgifter från 2009 )

 

 Historia

Rävvåla är känt från 1620-talet. Där byggdes 1634 en hytta för framställning av tackjärn. Hyttan var i bruk till 1865 då den blåstes ner (stängdes) som en följd av den stora hyttdöden i Bergslagen efter 1850.

I skogsområdet Långfalla på Saxberget väster om Rävvåla hittade man en gruvfyndighet 1879. Malmen innehöll bl. a. bly, zink, koppar, silver och guld. I början av 1880-talet började brytning i större skala i Långfallsgruvan. Då startade Rävvålas ”storhetstid”, med som mest 1500 personer bosatta i byn.

Malmen fraktades under en tid med en två kilometer lång linbana från Långfallsgruvan till ett anrikningsverk i Rävvåla by. Efter anrikning lastades den på pråmar som drogs av ångbåten Tyr, över sjöarna Saxen och Väsman till Ludvika.

Den första skolbyggnaden uppfördes 1858 eller 1859 men barnantalet i byn ökade och nya skolor byggdes 1902 och 1915, skolan lades ned 2016.