Årets Saxdals-bäbis  utses varje år och uppvaktas på Saxdalens dag i slutet av augusti.
Barnet och föräldrarna uppmärksammas med gåvor som samlats in bland byns företagare, föreningar och enskilda.
Det barn utses som föds närmast ett förbestämt datum. Datumet tillkännages minst nio månader i förväg!
 
Den första Saxdals-bäbisen utsågs 2004, det var ett av flera sätt att arbeta med skolans och byns framtid. Skolan var hotad av nedläggning och byalaget ville göra något för att uppmärksamma hur viktigt det är att det finns ett tillräckligt underlag för skolan.En symbolisk handling som också vill visa för unga familjer att de är varmt välkomna till Saxdalen.
 
När byalaget för första gången informerade om att Årets Saxdals-bäbis skulle utses blev det ordentlig uppmärksamhet i såväl rikstidningar som radio och TV.
 
 Med  2013 års Saxdals bäbis avslutas denna tradition, som nu har pågått i tio år.
 
 
 
 
2004   Gustav    född 18 maj                                      22 maj

             Föräldrar: Märit Heij, Magnus Rosen

2005    Aron och Engla  födda 4 juni                         6 juni

             Föräldrar: Marita Mosshäll, Anders Nykvist

2006    Rasmus     född 8 juli                                       6 juni

            Föräldrar: Anna Runnberg, Mattias Larsson

2007    Leah      född 18 maj                                       26 maj

             Föräldrar: Annika och Christian Johannesson

2008    Neo       född 23 maj                                        10 maj

             Föräldrar: Katharina och Jonas Holm

2009    Lucas    född 22 april                                      30 april

             Föräldrar: Johanna och Micke Eriksson

2010     William  född 25 april                                     10 maj

                     Föräldrar: Linda Johansson, Fredrik Saarinen

2011     Teodor född 15 maj                                          24 juni

                      Föräldrar: Malin Eriksson, Kalle Blomberg

2012      Lova  född 5 juli                                                8 juni

                      Föräldrar: Linda Falk, Hampus Pettersson

2013       Alfred  född  27 februari                                  8 maj

                         Föräldrar: Märit Heij, Magnus Rosén

Från 5-års jubileumet 2008

 

 

Bäbis med familj 2009

 

William  2010

 

 

 Alfred  2013

 

 Nio av tio familjer, med Saxdals bäbisar.