2013-01-17


PROTOKOLL FRÅN SAXDALENS BYALAGS MÖTE 2013-01-17

1. Föregående protokoll från mötet 2012-11-01 godkändes av deltagarna.

2. Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.

3. GBI försöker nu arbetar för en bättre sammanhållning mellan byarna. Ett ”ting” med medlemmar från GBI skall hålla ett möte den 31/8(preliminärt). Där skall bl.a. ett projekt för unga som vill starta eget diskuteras. Se bilaga.

4. Inköpt fram t om december, 3338kr (1st skrivare samt papper).

5. Evi kontaktar Rolf Pålsson. Stenaansökan görs utifrån behovet till vandringslederna.

6. Årets julgransplundring drog ca 140 pers varav 65st var betalande vuxna(kaffebiljett).

7. En länk skall läggas upp på Byalagets sektion på www.Saxdalen.se där mötenas protokoll skall läggas upp.

8. Inför kommande årsmöte (första delen av mars). Skall utskick till samtliga brevlådor där info kring byalaget skall finnas med.

9. Datum för årsmöte är satt till den 7:e mars kl 19, b-salen i Saxdalens folketshus.

10. Nästa möte blir den 7 februari kl. 19.00 i biblioteket.

Protokollet skrivet av: Godkännes av ordförande:

_____________________ _____________________________

Niklas Wåhlander Evi Andersson