Aktivitet i Saxdalen


Aktivitet i Saxdalen är just nu vilande efter många avslutade väl genomförda aktiviteter.

Vi ser gärna att gruppen återuppstår i framtiden

Tack till alla engagerade

/Aktivitet i Saxdalen


Målsättning

 • Att Saxdalen ska vara en bra plats att bo på.
 • Att Saxdalen ska vara en attraktiv by att flytta till.
 • Att få igång en ideell aktivitet som motsvarar det vi vill åstadkomma i byn.
 • Att vara ett komplement till föreningarna i byn.
 • Att lätt kunna samla bybor för arbete/projekt.

Hur når vi resultat

 • Vi har en enkel organisation.
 • Vi minimerar möten och fokuserar på arbete
 • Vi arbetar med tidsbegränsade projekt där vi snabbt ser resultat.
 • Vi påverkar/samarbetar med kommunen.
 • Vi påverkar/samarbetar med större markägare, t.ex. Boliden.

Grupp som organiserar våra aktiviteter

 • Tommy Persson
 • Linda Persson
 • Jonas Reinholdsson
 • Klas Persson
 • Gerd Uleander
 • Rolf Pålsson