Dokument


Mötesanteckningar

Aktivitet_i_Saxdalen_mötesanteckningar_171209.docx

Aktivitet_i_Saxdalen_mötesanteckningar_180212.docx

Aktivitet_i_Saxdalen_mötesanteckningar_180305.docx

Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_kommunen_20180307.docx

Aktivitet_i_Saxdalen_mötesanteckningar_180423.docx

Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_kommunen_20180426.docx

Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_Boliden_20180522.docx

Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_kommunen_20180611.docx

Aktivitet_i_saxdalen_möte_med_kommunen_20180919.docx

Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_kommunen_20180925.docx

Aktivitet_i_Saxdalen_mötesanteckningar_20181227.docx

Mötesanteckningar_från_möte_med_LKFAB_om_skolbyggnaden_20190604.docx

Aktivitet/Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_kommunen_20190829.docx

Mötesanteckningar_från_möte_med_LKFAB_om_skolbyggnaden_20190829.docx

Mötesanteckningar_från_möte_med_LKFAB_om_skolbyggnaden_20191015.docx

Mötesanteckningar från möte med LKFAB om skolbyggnaden 20191211.docx

Mötesanteckningar_från_möte_med_LKFAB_om_skolbyggnaden_20200304.docx

Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_Boliden_20200526.docx

Mötesanteckningar_från_möte_med_LKFAB_om_skolbyggnaden_20200428.docx


Ansökningar/svar på ansökningar

Cykelväg genom Saxdalen

PM gc_Sunnansjö_Saxdalen.pdf


Övriga dokument

Veckobrev 180616

Bolidens markområden i Saxdalen

Ludvika kommuns markområden i Saxdalen

Rapport från verksamheten i skolbyggnaden i Saxdalen 2019