Aktiviteter


Pågående arbete

Båtplatsen vid Saxenstranden

2019-05-12 Uppstädning av båtplatsen. Röjning av sly mellan båtplatsen och tvättstugan – Aktiviteten är klar

Boliden gör en gallring vintern 2020-2021

Tennisplanen

2019-06-02. Ogräsbekämpning och justering av linjer – Aktiviteten är klar

Hockeyplanen

2019-09-??. Upprustning av hockeyplanen inför vintern

Elljusspår

Demontering av kabel på elljusspåret pågår – Aktiviteten avslutad

Dammen (Baddammen)

Boliden gör en gallring i september 2019


Långsiktiga projekt

Vandringsleder

Underhåll och förbättring av skyltning pågår. Beställningsunderlag för skyltning från Saxenvägen till startplats är är skickad till Trafikverket.

Skidspår

Underhåll och förbättring.