2013-02-07


PROTOKOLL FRÅN SAXDALENS BYALAGS MÖTE 2013-02-07

1. Föregående protokoll från mötet 2013-01-17 godkändes av deltagarna.

2. Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.

3. Ludvika kommun har tillsatt en Landsbygdsutvecklare, Lena Kansbod. GBI kommer att kontakta henne. Representanter från GBI har varit på information om EU Lieder.

4. I kassan finns 767 kr. På Plusgirot finns 293,57 kr. Förra årets stora utgifter var välkomsttavlorna som sattes upp i båda ändarna av byn samt inköp av en skrivare. Byalaget kommer att erhålla Vindbonus pengar från Stena för skrivaren.

5. Styrelsen vill att det skall finnas en punkt på årsmötets dagordning där årsmötet får besluta om hur Byalagets protokoll skall visas framöver.

6. På mötet i november enades styrelsen om att höra med Björn Flinth om han ville komma och hålla ett informationsmöte för byns befolkning angående projektet Grannsamverkan. Projektet skulle köras igång i Blötberget i december och styrelsen bestämde att ett informationsmöte skulle kunna hållas först i slutet av januari då man hört lite grand om hur projektet fungerar. På dagens möte bestämdes att detta informationsmöte får vänta tills efter årsmötet. Byalaget kommer att kontakta de andra föreningarna i byn för att få hjälp med att arrangera ett sådant möte.

7. Byalaget kommer att delta i följande arrangemang år 2013: Fyrverkeri vid Valborg, Årets Saxdals-Bäbis har 10-års jubileum, Byalaget är sammankallande till Kroknämnden vid utnämning av Årets Saxdaling, Saxdalens Dag, Julgransplundring.

8. Byalaget vill försöka få till ett större föreningssamarbete som kan användas exempelvis vid projektet Grannsamverkan.

9. Vi gick igenom föregående års verksamhetsplan.

10. Vi gick igenom förra årets utskick angående årsmötet. Under ”frågor som drivs av Byalaget” skall bevakning av skolans framtid och cykelvägar tas bort. Bevakning av lekparker skall läggas till.

11. Årsmötet hålls i kapellet den 7 mars kl. 19.00

12. Under övrigt togs följande saker upp:

Byalaget har inte lämnat in någon Stena ansökan i år.

Bio Saxen återupptar verksamheten i höst.