2013-04-11


Mötesprotokoll Saxdalens byalag 11/4 -2013

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Genomgång av föregående protokoll
 4. Rapporter

GBI: Evi redogjorde för Gbi,s verksamhet (Grangärdebygdens intresseförening) Ny hemsida är på gång. Det blir bygdeting den 31/8 där alla byar från Grangärdebyggden skall representeras. Grangärdeveckan, mer info kommer senare på deras hemsida.

EU-PROJEKT GRÖN TURISM:

Projektet skall leda till ökad turism i vårat område med inriktning på kravodlat, natur, mm. Vi diskuterade möjligheten att öka intresset för våra vandrings/skidleder samt det fina området kring Saxenbadet. Grangärde skall upplåta kolonilotter för att öka odlingsintresset.

GRANNSAMVERKAN MOT BRAND OCH HJÄRTSTOPP:

Ett första möte i folkets hus har ägt rum genom initiativ från en bybo. Björn Flinth har också informerat Saxdalens olika föreningar. Nästa stormöte äger rum i folketshus den 25/4, info kommer Saxdalen.se samt i brevlådor.

SERVICE UTVECKLARE LENA KANSBOD:

Ludvika kommun har fått en service utvecklare, Lena Kansbod. Hon har varit i Saxdalen och informerat föreningarna om sitt jobb. Utbyggnad av bredband, Småbyarnas avsaknad av service och föreningarnas svåra förhållande var sådant som diskuterades.

 1. EKONOMISK RAPPORT:

Tillskott av öronmärkta pengar för skrivare har inkommit, räcker även till en extra toner. Andra föreningar kan skriva ut på den för en kostnad av 1kr per kopia. Plusgirot är ändtrat. Redovisningen för julgransplundringen är klar.

 1. Hemsidan:

Mötesprotokollen har nu kommit in på hemsidan. Vi skall också bli flitigare att använda sidan för info, mm.

 1. SAXDALSBÄBISEN:

Vi vet fortfarande inte vem som blir årets Saxdalsbäbis. Eftersom detta är tionde och sista året så kom förslag fram om ett gruppfota med alla Bäbisarna.

 1. GUIDAD TUR PÅ VANDRINGSLED:

Planen är att gå Saxenleden (eller delar av den) tillsammans med fågelskådare. Datum och mer info kommer senare.

 1. EVENEMANG:

Valborg, Byalaget sponsrar med 500kr. Förslag kom om att ha en burk på Pizzerian för att samla in pengar till fyrverkeriet. Invigning av Bengt Emil Johnssons väg sker den 1/6. Städdag kommer i år att gå av stapeln den 18/5, mer info kommer, förslag inkom också om att kombinera städdagen med grillning vid saxen. Eventuellt kommer fler städ/röjningsdagar. Saxdalens dag blir i år den 24/8

 1. FÖRENINGSSAMVERKAN:

Vid frågor som rör hela byn kommer vi att försöka med föreningssamverkan.

 1. HJULET VI STRANDEN:

Det har inkommit önskemål om en infotavla vid hjulet på Saxenstranden.

 1. ÖVRIGT:

Vi vill försöka inventera historiskt värdefulla platser i saxdalen. Förslag inkom om fler aktiviteter för barn, typ frisbeegolf vid terrängbanorna

 1. NÄSTA MÖTE: .