2013-05-02


Mötesprotokoll Saxdalens byalag 2/5 -2013

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Genomgång av föregående protokoll
 4. Rapporter

Brandsamverkan: Gick igenom dom möten som varit fram tills nu.

 1. Städdag: Årets städdag är satt till lördag den 18/5 kl. 10:00. Vi träffas vid skolan där vi delar ut områden och sopsäckar, sedan träffas vi vid saxenstranden och grillar korv. Info kommer i brevlådor i god tid.
 2. Guidad tur: Preliminert datum är satt till den 25/5, info kommer på anslagstavlor. Det blir en tur på del av Saxenleden. På turen kommer det även bli lite info om fåglar, mm.
 3. SAXDALSBÄBISEN:

Sponsring: Evi tar på sig att försöka få sponsorer.

Datum: 8/5.

Kontakt av föregående års bebisar: Tommy tar på sig att kontakta föregående års bebisar.

 1. Saxdalens dag: den 24/8

Tips för barn: Teaterslaget, Hoppborg (Jonny kollar ekonomi), Ponny ridning,

Övrigt: Förslag kom om ett motionslopp runt byn.

 1. Årets Saxdaling: Byalaget kom överrens om 2 namn som vi skickar vidare till kommittén.
 2. HJULET VI STRANDEN: Vi tittar vidare på en lösning för en infotavla vid hjulet vid saxenstranden. Vi skall också se om vi får möjlighet att ställa ner ”butten” (en slags hiss från gruvan).Bredvid hjulet.
 3. Ekonomisk rapport: Byalaget förfogar över ca 10 000kr.
 4. ÖVRIGT:

En del spångar behöver bytas ut vid terrängbanorna. Elljusspåret behöver röjas. Förslag på nytt ljus vid spåret finns men kommer att bli dyrt om det skall bli lagligt enligt nya EU-reglerna.

 1. NÄSTA MÖTE: Sker den 4/6.