2013-06-04


Mötesprotokoll 4/6 Byalagsmöte

  1. Mötets öppnande.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Föregående protokoll.
  4. Rapporter.

GBI, bygdeting den 31/8. 2000 var sista året som det begav sig. Alla byar behöver fler kontakter, framförallt med de närmaste byarna. Vill knyta kontakter med övriga föreningar, gärna barn och ungdomsverksamhet. Tradition från 1700 talet. På Runnbergsgården kommer förslagslådor om vad vi vill ta upp. Snart ny hemsida. Länkar till alla byars hemsida.

Fiber (bredband). Regeringen har gett i uppdrag till kommunerna att ordna fiber till glesbygd, mer info kommer innan midsommar.

       6.   Brandsamverkan. Utbildning har hållits i folkets hus. Sommaruppehåll till september då tar vi en nystart. Samla en styrgrupp innan dess. Hoppas att vi då har några goda exempel. Evi och Tommy skriver ihop lite info och vi försöker också få ihop en styrgrupp.

       7.   Saxdalens dag. Vi har fått bidrag för teater men inte för ballonger och ansiktsmålning. 10-års jubileum för saxdalsbäbisen, vi hoppas vi får med alla på ett gruppfoto. Fotograf sökes. Vilka kan tänkas ställa upp på ponnyridning?

               Föreningsmöte. Det behövs ett föreningsmöte innan och vi ska kontakta skolan för att höra om dom vill vara med. Veckan efter midsommar (mån den24/6. Kl. 19:00 i runnbergsgården).

               Invigning av cafét samt valvetkväll. Medlemskap behövs för att deltaga.

               Motionsloppet. Jonny informerade om loppet och fortsätter jobba med detta. Tanken är att starten går samtidigt med tipspromenad. Alternativ sträckning och barnlopp diskuterades. Tema blir: spring för livet, inkomsterna går till inköp av hjärtstartare. Anmälningsavgift = 50kr per person eller 100 per familj (det går bra att lägga mer).

       8.   Ekonomisk rapport. Medlemsavgifter = 6500kr, totalt har byalaget 10 034kr. Medlemsregister skall upprättas med hjälp av postgirot.

       9.   Övriga frågor. Planer finns för att starta filmklubben igen direkt efter terränglöpningen. Info kommer efter senare möten.

        10.   Nästa möte. Återkommer till hösten.

         11.   Mötets avslutande.