2013-08-01 Ferlinkväll, Folkets Hus


Saxdalens Manskör har i många år tolkat Dan Anderssons visor och dikter, och med detta fått stora framgångar både i och utanför landet. Nu har manskören arbetat fram en ny berättelse i ord och ton, denna gång baserad på Nils Ferlins dikter.

På torsdagen den 1 augusti 2013, framfördes detta för första gången i Saxdalens Folkets Hus av Saxdalens Manskör i samarbete med Rävvåla Kulturförening.

Som solist såg vi den alltid fantastiska Heidi Baier när hon sjöng och läste flera av Nils Ferlins dikter. Berättelsen speglade Ferlins liv från födelsen i Karlstad år 1898, via hans bohemiska liv i Stockholm, till hans bortgång, i Stockholm år 1961.

Ett ”knök”-fullt Folkets Hus, 290 betalande (tyvärr fanns inte plats för alla) fick  en musikalisk upplevelse utöver det vanliga, genom den nästan två timmar långa musikaliska resan genom Nils Ferlins liv.