2013-09-12


protokoll 12/9 Byalagsmöte

  1. Mötets öppnande.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Föregående protokoll.
  4. Rapporter.

GBI har haft sitt första möte sedan tinget, bra respons från tinget. Skall bli återkommande, kanske vart annat år. Nästa möte är den 28/10. 75 förslag kom in. Igenväxta byar är ett problem, kan vi anlita röjarlag? Grön turism går framåt. 9/10 kl. 18:00 kommer utbildningen gå av stapeln.

Skatteverket har skickat inbjudan för ideella föreningar. Johnny åker.

  1. Grannsamverkan. Dags att ta nya tag efter sommaruppehållet. Andra veckan i oktober vill Björn Flinth att vi har en utbildning på hjärtstartaren samt ett uppstartsmöte. Vi återkommer med datum. Hittills har vi fått in 5734kr. Förslag kom att Biosaxen och andra föreningar kan efterskänka en slant. Vi kommer att lägga upp någonting på Saxdalen.se om detta.

       7.   Saxdalsbion. Skall den startas upp igen börjar det bli dags. Evi kallar till ett möte.

       8.   Saxdalsbebisarna. Hur gör vi med fotot? Lars-åke och Ola har foton. Vi ber dem skicka 3 var och väljer på nästa möte. Sedan trycker vi upp ett foto till respektive familj.

       9.   Föreningsträff. Önskemål finns om en återkommande träff mellan byns föreningar, byalaget sammankallar. November känns som en bra månad, utskick kommer att ske snarast så att vi kan få förslag från alla föreningar. 13/11 har vi först ett byalagsmöte kl.19:00 sedan 19:45 en föreningsträff.

       10.   Ekonomisk rapport. 4221kr finns på kontot, det saknas 2000kr bidrag från kommun. I handkassan finns 1207kr, alltså ca 7400kr.

       11.   Övriga frågor.

        12.   Nästa möte. Torsdag den 10/10 kl. 19:00.

         13.   Mötets avslutande.