2013-10-10


Protokoll 10/10 Byalagsmöte

  1. Mötets öppnande.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Föregående protokoll.
  4. Rapporter.

GBI 24 november är det uppföljning av tinget i Grangärde.

Arbetsgrupper finns för de olika förslag som kommit in.

  1. Grannsamverkan. Kvarstående punkt från förra mötet. Bildande av grupp för att avlasta byalaget. Vi kollar på platsen för hjärtstartaren. När utbildningen skulle hållas var det 3 som anmälde sig. Nystart behövs!!!! Nästan 11000kr har kommit in genom donationer och insamlingar. Vi tar upp det på föreningsträffen. Skall vi försöka med ett info bord på loppisen för föreningarna?

       6.   Saxdalsbion. Nytt möte på G. Sker den 14 oktober kl. 19:00. Första filmen gratis för alla. Popcornsmaskin skall införskaffas. Film på jullovet för alla.

       7.   Föreningsträff. 13/11 har vi först ett byalagsmöte kl.19:00 sedan 19:45 en föreningsträff. Vad skall vi ta med oss? Återkommande träff är ett önskemål. Grannsamverkan. Stena pengar. Skall vi ha något annat istället för Saxdalsbäbis, årets kompis kanske? Saxdalens dag, hur matchar vi årets succé? By-fest? Fibergruppen och skolstyrelsen borde bjudas in.

       10.   Ekonomisk rapport. I kassan finn 1042kr 165kr utbetalt för bensin. På plusgirot finns 4221kr. 1800kr beviljat från kommunen.

       11.   Övriga frågor. Julgransplundring på trettondan, folketshus prelbokat.

        12.   Nästa möte. 13/11 kl. 19:00.

         13.   Mötets avslutande.