2014-01-23


Mötesprotokoll 23/1-14 Byalagsmöte

  1. Mötets öppnande.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Föregående protokoll.
  4. Rapporter. Evi rapporterade från GBI: Planer finns för en byamarknad samt tidskriften, byrundan.

       5.   Biblioteket. På grund av lokalbrist i skolan så är biblioteket hotat. Byalaget kommer uppvakta lokala politiker i frågan för at hitta en lösning som inte hindrar skolans utveckling.

       6.   Grannsamverkan: Hjärtstartaren är inköpt med hjälp av insamlingar och hjärt och lungfonden. Lokaler finns i gymnastiksalen + 15 nycklar. Utbildning är bokad.

     7. Föreningsmöte: Vi skall försöka få till ett föreningsmöte i februari.

     8. Ekonomisk rapport. Byalaget har bytt från Nordea till Handelsbanken. Byalaget har 4889 kr på kontot.

       9.   Övriga frågor. 11st foton är beställda på atelje stjärnbild . Alla Saxdalsbebisar kommer att få en förstoring på gruppfotot.

        10.   Nästa möte. 20 feb-14.

         11.   Mötets avslutande.