2014-05-22


Mötesprotokoll 22/5-14 Byalagsmöte

  1. Mötets öppnande.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Föregående protokoll.
  4. Rapporter. GBI (Grangärdebygdens intresseförening) efterlyser en föryngring av medlemmar och styrelse. Ett nytt mötesförfarande har också diskuterats, mer om det senare.

Byamarknad sker vid Runnbergsgården den 30 juni.

Biosaxen drar igång igen till hösten.

Saxdalens dag går av stapeln den 23:de augusti i kulturföreningens regi. Byalaget och SIF hjälper till. Johnny kommer även i år att arrangera byaloppet. Kvällsunderhållningen står Roadpigs för i folketshus.

       5.   Lekparker. Redan 2011 uppvaktade byaleget kommunen med en skrivelse när vi fick indikationer på att två av byns lekparker var i fara. Därmed reviderades kommunens planering för lekparker, och man har nu en annan prioritering. Nu har vi fått svar att både lekparken vid Jan Hans väg och ”momsen blir kvar och skall renoveras. Vid momsen påbörjas arbetet till hösten och Jan Hans får vänta till 2017. Lekparken vid badet har aldrig varit hotad.

       6.   Grannsamverkan: Åtta personer har gått utbildning hittills och fått nycklar till hjärtstartaren. Skolan har också tillgång till den. Landstinget dalarna är inte riktigt med på noterna än men vi skall uppvakta dem vid ett möte nästa vecka.

     7. Vandringsleder: Så var det dags för årets vandring på en av våra fina leder, denna gång Låsbergets 10km led. Vi bestämde att sätta upp kartor på våra anslagstavlor med information om lederna. Vi diskuterade även om vi skulle ta hjälp av turistbyrån med att sprida information om lederna bland ”utsocknäs”.

     8. Ekonomisk rapport. Byalaget har för närvarande 12000kr men då är 7500kr vigda för hjärtstartaren. Vi skall ta ett nytt tag för att få fler medlemmar.

       9.   Årets Saxdaling. Vi har vaskat fram fyra kandidater som vi skickar vidare till nämnden.

        10.   Nästa möte. 17 jun-14.

         11.   Mötets avslutande.