2014-06-17


Dagordning Byalagsmöte17/6-14

  1. Mötets öppnande.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Föregående protokoll.
  4. Rapporter.
  5. Bibliotek. Biblioteket blir troligtvis kvar med ny bibliotikarie. Fortsättning följer till hösten. Byalaget följer utvecklingen.

       6.   Fest i Björnhyttan. Björnhyttans byalag skall bjuda in oss till fest.

       7.   Vindskyddet på stackarberget. Förslag har inkommit om renovering och gallring samt göra lite bättre väg dit upp.

       8.   Marknadsföring av byalaget. Försöka få ihop en folder om vad vi gör och gjort samt försöka få fler medlemmar. Möten behöver kanske annonseras bättre? Evi, Tommy och Maria sätter ihop ca ett halvt A4.

         9. Marknadsföring av vandringsleder. Skall vi fråga turistbyrån om vi kan lägga information där? Sätta upp på anslagstavlor i byn. Rädsla finns för att det kommer fler terrängfordon som förstör lederna.

       10.   Ekonomisk rapport. I stora drag samma som förra mötet. En toner inköpt till skrivaren för 101kr. (måste bytas). Fakturan för bebisbilderna har inkommit, 782kr.

       11.   Övriga frågor.

Saxdalens dag: 23/8

Framtidsarbeten: Byaloppet kommer även i år att gå av stapeln men i år blir det mer terräng. Johnny kontaktar kulturföreningen om tider som passar. Hälften av pengarna går till SIF, resten till byalagets konto.

Hjärtstartaren: Allt finns på plats men landstinget har inte än godkänt vår plan.

Hockeyrinken: Förslag om att asfaltera den.

        12.   Nästa möte. Efter sommaren men före Saxdalens dag, Kulturföreningen kallar troligtvis.

         13.   Mötets avslutande.