2014-09-10


 Mötesprotokoll Saxdalens byalag 10/9 -2014

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Genomgång av föregående protokoll
 4. Rapporter: Uppsnyggning av hemsidan på G.

Evi har haft möte med Kansbod vår landsbygdsutvecklare vandringsleder, Biblioteket och eljusspåret.

Onsdag den 17/9 skall Kansbod ha möte igen: Evi och Klara åker.

 1. Saxdalens dag är avklarad, lågt intresse för foldern om byalaget. Få deltagare på byaloppet. Vi tar nya tag nästa år. Går det att samköra med Räfvålaträffen? Och varför inte raggarträff på fredagen?
 2. Bio Saxen: Start någon gång efter 5/10 då terränglöpningen tar vinteruppehåll. Det ser ut som om vi får klara oss utan bidrag i fortsättningen.
 3. Medlemmar i byalaget: Är det svårt att hitta hur man betalar in medlemsavgift? Hur marknadsföra byalaget? Dela ut foldern?
 4. Projekt: Niklas lägger ut en intresseanmälan på facebook för att ta ned de gamla stolparna och ledningarna på elljusspåret. Till våren skall vi försöka få till en grupp som renoverar vindskyddet på Stackarberget.
 5. Hjärtstartaren: Bollen ligger hos landstinget hur vi får använda den.
 6. Ekonomisk rapport: Byalaget förfogar över ca 9300kr varav 7800kr är vigt för hjärtstartaren. Dessutom finns 1200kr i kontantkassan.
 7. ÖVRIGT: Björnhyttan och Olsjön/Abborbergs byalag har uppvaktat oss om samarbete.
 8. NÄSTA MÖTE: Sker den 7/10.