2014-10-07


Mötesprotokoll Saxdalens byalag

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av dagordning
  3. Genomgång av föregående protokoll
  4. Julgransplundring 2015 Datum satt till trettondagen den 6/1-15. Annonsera i byrundan, sätta upp anslag på tavlor i och utanför Saxdalen, Lagga i postlådor, annonsera på Saxdalen.se samt facebook. Ska sexorna servera? Tommy frågar. PRO hjälper till med fiskadamm. Saxdalingarna spelar gratis, Folkets husföreningen sponsrar med hyran. Vilka bakar. Evi kontaktar Maria om grejer till fiskadammen. Mats och Erik fixar gran. Tomte saknas men vi har en idé. Vi bestämde också att ha ett möte i folkets hus för att gå igenom allt. Johannes tar hand om försäljning av kaffebiljetter. Evi kontaktar Tillmans om saft. Tiden för pyntning satts till fm söndag den 4/1.
  5. Vindskyddet. Flera personer har hört av sig om vindskyddet på Stackarberget. Skall vi söka vindpengar för att få råd? Vi försöker få med fler personer kanske skoterklubben är intresserade?
  6. Info till nya Saxdalingar: Kan vi ansöka om pengar ur fonder för att få till en snyggare info folder? Evi informerar efter nästa GBI möte.
  7. Bio Saxen: Är igång men vi skulle gärna se fler medlemmar.
  8. Nästa möte: Blir ett arbetsmöte i folkets hus inför julgransplundringen
  9. Mötet avslutas.