2015-01-01


Mötesprotokoll Saxdalens byalag Jan 2015

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av dagordning
  3. Genomgång av föregående protokoll
  4. Rapporter: GBI har haft möte med Kansbod som numera är fastanställd landsbyggdsutvecklare. Bya snoa på G = tjänst för pensionärer på landsbygden, hjälp med skjuts vid handling, bankärenden, mm. GBI har årsmöte i April där ny ordförande skall väljas. Har planer för gamla OK.
  5. Projekt: Vindskyddet, det beslutades att vi skulle gå vidare med en ansökan om vindbonus. Konst i byn, Vi beslutade att gå vidare med projektet, nästa steg är att hitta ett ställe där vi kan vara. Info folder för nyinflyttade.
  6.  Info till nya Saxdalingar: Kan vi ansöka om pengar ur fonder för att få till en snyggare info folder? Evi informerar efter nästa GBI möte. Evi kontaktar kommunen för att få lista.
  7. Evenemang: Julgransplundringen blev succé.
  8. Ekonomisk rapport: 6888kr + 1300kr, varav 7850kr är öronmärkta för hjärtstartaren.
  9. Nästa möte: tisdag den 10/2-15.
  10. Mötet avslutas.