2015-05-05


Protokoll Byalagsmöte 5/5-15

  1. Mötets öppnande.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Föregående protokoll. Gicks igenom.
  4. Rapporter.

GBI: Skrivelse angående dåliga vägar i Grangärdebygden. GBI står bakom skrivelsen ang. Saxdalens bibliotek.

Lekplatser: Jan Hans skall renoveras men fördröjt.

Kulturföreningen: Marita Mosshäll fortfarande ordförande. Skolans 100-årsfirande vid Saxdalens dag.

Kansbod: Skall vi marknadsföra våra vandringsleder, kanske bjuda intidningen.

  1. Städdag. Vi planerar in årets städdag så den sammanfaller med nationella städdagen.
  2. Vandring. Evi frågar Pålsson och Lasse Persson, i början av juni (prel 7/6 kl 11:00). Utgår från asfaltsverket.
  3. Projekt.
  4. Vindskyddet: Skall försöka med sponsring.

Räfvåla kroken: Andreas Kindmak, Tillmans, Ulf Holm.

        8.    Ekonomisk rapport8800kr varav 3300kr till hjärtstartare. Inköp: papper och sopsäckar.

        9.   Övriga frågor.

Skrivelse: Till kommunen angående tågordningen vid nedläggandet av biblioteket.

               Byaloppet: Blir troligen vid terrängbanorna.

         10.   Nästa möte.  Återkommer efter sommaren.

         11.   Mötets avslutande.