2015-10-22


Protokoll föreningsträff 22/10-15

  1. Presentation av alla föreningar och vilka evenemang de har på gång den närmaste tiden. Det visade sig vara en hel del.
  2. Information från GBI:

 Solcellspark ligger i startgroparna. Inte så konkret ännu men en plan håller på att tas fram för någon form av gemensamt/andelsägande tillsammans med etc el och gärna Ludvika kommun.

  1. Ludvika kommun inventerar intresse och möjlighet att hålla egen boskap runt om i kommunen.
  2. Fiber: Vi fick information om vart projektet befinner sig just nu. Markägaravtal skall skrivas och förhoppningen är att sommar/höst 2016 skall allt vara klart.
  3. Folkets hus: det diskuterades en del kring Folkets hus. Väldigt mycket evenemang vilket är trevligt. Det sliter också ganska hårt på byggnaden. Vi kom överens om en gemensam städ/renoveringsdag framåt vårkanten för att det skall bli så trevligt som möjligt.
  4. Det bestämdes också att Vi måste samarbeta bättre kring Saxdalens dag så att vi inte krockar med arrangememangen. Det bästa vore om vi kan få det till en hemvändarhelg från fredag till söndag.

Föreningar som medverkade var: Byalaget, Folketshusföreningen, Räfvåla skoterklubb, Jaktvårdsföreningen, Saxdalingarna, Föräldrastyrelsen, Saxdalens manskör och Kulturföreningen.