2016-01-01


Protokoll Byalagsmöte Jan -16

  1. Mötets öppnande.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Föregående protokoll. Gicks igenom.
  4. Rapporter.

GBI Tommy rapporterade från sista GBI-mötet. Solcellspark vid Rossa går framåt om än i sakta mak. En gård är på G med kommunboskap. Träffar med kommunen om hur man kan utveckla byarna eller behålla det som är bra.

Julgransplundringen gick med 100kr vinst tack vare bidrag från kulturföreningen. Det var dock mindre folk än vanligt kanske pga ökad konkurrens.

  1. Skolan.

Överklagan inlämnad av privatperson. Omröstningsresultat inlämnad och godkänd. Ansökan om friskola inlämnad och bekräftad. Friskoleföreningen behöver vår hjälp med föreningsträffar och annat.

 Områden i byn.

Pålssons lista på områden i byn som behöver snyggas till är inlämnad till kommunen.

  1. Projekt.

Städdag folkets hus.

Insamling/fest folkets hus.

Folketshusföreningen ordnar loppis.

Ansökan om vindbonus till Stackarberget inlämnad igen.

Föreningsträffar inför evenemang?

  1. Ekonomisk rapport.

Utgifter: 1200kr bankavgift, 1250kr loopia. + annons byrundan + toner.

        9.   Övriga frågor.           

        10.   Nästa möte.  Årsmöte vecka 11, ej torsdag.

         11.   Mötets avslutande.