2016-04-06


Byalagsmöte 6/4

 1. Mötets öppnande
 2. Föregående protokoll. Gicks igenom.
 3. Årsmötesprotokoll. Gicks igenom och skrevs på.
 4. Renovering av vindskyddet på Stackarberget. Tommy ansvar och kallar till arbetsträff.
 5. Folketshus städdag. Kulturföreningen sammankallar? Roadpigs har haft en loppis för att samla in pengar.
 6. Städdag i byn. V.16 är nationella städveckan, vi avvaktar resultatet av detta och kallar eventuellt till egen städdag.
 7. Byavandring. Evi tar kontakt med Rolfarna.
 8. Sponsring av fyrverkerier? Det vanliga är att byalaget sponsrar med 500kr. Johnny håller i detta via SIF.
 9. Hemvändarhelgen. Folkets hus på fredag. Runnbergsgården på lördag. Räfvålaträffen på söndag. Alltid sista helgen i augusti. (26-28).
 10. Kampen om Saxberget: Loppet hålls den 3/9. Johnny kollar statusen och rapporterar skicket på Saxbergsleden.
 11. Julgransplundring.
 12. Igenväxt och trasigt i byn. Lutande lyktstolpar och trasig bro vi strandpromenad. Bilaga inlämnad i december. Evi stöter på igen. Staketet runt furuliden?
 13. Årets Saxdaling. Lämna namn till Marita.
 14. Öppet byalagsmöte på Pizzerian.
 15. Barnens dag i Grangärde via GBI och Grangärde med bl.a tonerspel.
 16. Ekonomisk rapport: 6700kr varav 3300kr avsatt för hjärtstartaren.
 17. Övrigt:
  1. Möte kommun angående skolskjutsar. Tror det kan vara ett jobb för de som redan har all kommunal kontakt.
  2. Bingo? Svårt med de skatteregler som gäller för en förening.
  3. Saxdalskiosken är på G att bli ett café. Goda nyheter, äntligen.
 18. Nästa möte onsdag den 18/5 kl. 19:00 på Saxdalen Pizzeria. Tommy pratar med Pizzerian.

Konto för medlemskap: 5201983