Aftonbladet, besöker Runnbergs Gården

Foto 1.JPG

Reporten Svante Lidén och fotografen Lasse Allard från Aftonbladet besökte Runnbergs Gården den 10 oktober 2017.

De intervjuade och fotograferade i mera än fyra timmar, detta resulterade i en artickel som infördes i tidningen den 17 oktober. 

Nedan  är den införda artickeln, utan alla bilder som vi kan se i verkligheten, när vi besöker Gården.

 Foto 1.JPG

Foto 2.JPG

 Foto 3.JPG

Foto 4.JPG

Foto 5.JPG

Foto 6.JPG