Byns Historia


Om byn

Rävvåla är känt från 1620-talet. Där byggdes 1634 en hytta för framställning av tackjärn. Hyttan var i bruk till 1865 då den blåstes ner (stängdes) som en följd av den stora hyttdöden i Bergslagen efter 1850.

I skogsområdet Långfalla på Saxberget väster om Rävvåla hittade man en gruvfyndighet 1879. Malmen innehöll bl. a. bly, zink, koppar, silver och guld. I början av 1880-talet började brytning i större skala i Långfallsgruvan. Då startade Rävvålas ”storhetstid”, med som mest 1500 personer bosatta i byn.

Malmen fraktades under en tid med en två kilometer lång linbana från Långfallsgruvan till ett anrikningsverk i Rävvåla by. Efter anrikning lastades den på pråmar som drogs av ångbåten Tyr, över sjöarna Saxen och Väsman till Ludvika.

Den första skolbyggnaden uppfördes 1858 eller 1859 men barnantalet i byn ökade och nya skolor byggdes 1902 och 1915, skolan lades ned 2016.

Folkets Hus

Räfvåla Arbetares Byggnadsförening köpte en byggnadsplats av Erik och Lina Haag för tvåhundrafemtiotre (253) kronor, den 21 juni 1908. 
På den platsen skall de senare uppföra Räfvåla Folkets Hus, platsen fick benämningen ”Bergudden”

Folkets hus_0001.jpg

Byggnadstomten fick benämningen BERGUDDEN och avstyckades från egendomen SAMUELSDAL, som på den tiden bestod av större delen av mellanbyn. Tomten var 64 ar stor, vilket i dag motsvarar 6.400 m2. Samuelsdal var då en herrgårdsbyggnad, i dag ombyggd och ligger på andra sidan vägen vid korsningen södra Oxbrovägen/Saxenvägen.

Folkets hus_0003 (Large).jpg

På kartan från 1863, reviderad 1903, framgår byggnadstomten i kurvan vid Bergudden. Notera att huset som senare skulle bli ”Anna´s Cafe” finns inritat öster om byggnadstomten.

Folkets hus_0005 (Medium).jpg
Tomtkarta upprättad år 1912 i samband med lagfartsansökan.

Folkets Hus fungerade som den stora mötesplatsen i byn, filmvisning två gånger i veckan, danstillställningar flera gånger per år, föreläsningar, dragspelskurser ledda av bl.a Eskil Carlsson (lilla Jularbo), skolteater med insamling till skolresor samt de årligen återkommande Nyårsrevyerna i SIF`s regi, då alltid utsålda hus.

Revy 1952 se Egens.jpg
Från en revy år 1928

Med åren blev den gamla byggnaden från början av 1900-talet allt mera svår att underhålla, varför man började fundera på ett nybygge, i slutet av 1950 inledde man arbetet att försöka finansera detta.

Det startades insamlingar i Saxdalen, där folk kunde teckna sig för andelar i Saxdalens Folkets Husförening.

Andelsbevis (Medium).jpg

Efter några års bygge blev det klart för invigning av Saxdalens Folkets Hus den 28 oktober 1961.