Jeja Sundström vid Runnbergsgården och invigning av Saxdalens Nya Museum

3 (Medium).jpg

Jeja Sundström gästar Runnbergsgården och Saxdalens nya Museum invigs, 8 juni 2019.
I ett strålande sommarväder besöker Jeja Sundström gårdstunet vid Runnbergsgårdens Lanthandel från 1933. Jeja sjunger egna och andras visor blandat med berättelser om händelser från sitt långa turnéliv, ofta då tillsammans med Stefan Demert.

3 (Medium).jpg  6 (Medium).jpg

Redan år 1995 invigdes Saxdalens Museum, i lokaler vid Idrottsföreningens klubbstuga. Det var då några eldsjälar med Ulf Holm i spetsen som tagit till vara en mängd material som speglar Rävvåla/Saxdalens historia. På grund av dålig ekonomi, främst kommunalt stöd, måste museet stänga, och allt material har varit nedpackat under en längre tid. Rävvåla Kulturförening har under några år planerat för ett återöppnande av Saxdalens museum. Under 2017 -18 har ett magasin vid Runnbergsgården iordningställts av föreningens medlemmar på ideell väg, och med ett välkommet bidrag från Stena Renewable, kan Rävvåla Kulturförening nu återinviga Saxdalens Nya Museum. Lokalen ger inte plats för hela samlingen, varför utställningen delas upp i olika teman, i år har man valt att visa en del av Saxdalens Idrottsförenings historia.

7 (Medium).jpg  9 (Medium).jpg 

Ulf Holm klipper bandet till Saxdalens Nya Museum, och visar en del av materialet.

11 (Medium).jpg  13 (Medium).jpg 

Foton samt prissamling från SIF. Konstnären Bo Ericson från Saxdalen, hade i sin ungdom boxning som sin sport, och visas här i en egen hörna

 16 (Medium).jpg  

På kvällen flyttade Jeja in i Runnbergs Café och fortsatte att underhålla, även med stöd av delar från Saxdalens Manskör. I caféet serverades kaffe och drycker samt piroger från Café & Dé.  En mycket lyckad eftermiddag och kväll tog sitt slut.