Rävvålakroken


Vid Hemvändardagen den 19 augusti 1999 inleddes en årlig utdelning av en utmärkelse till Årets Saxdaling.

Detta i form av ett vandringspris som har namnet: Rävvålakroken.

När stordriften i Grängesbergs gruva kom igång under 1890-talet kom många arbetare från angränsande byar, så också från Rävvåla. Under veckorna bodde man i de små gruvstugorna som stod längs gruvkanten.

På lördagseftermiddagen gick man hem till sin by för vila och proviantering. När man vände åter till ”Berget” på söndagskvällen förde man med sig i ränsel, eller nattsäck, den mat man behövde under arbetsveckan.

Ett hjälpmedel för att bära sin ränsel var en särskild utformad krok av björk, som passade för axeln. Den gick under benämningen Rävvålakrok, troligen uppfunnen av en Rävvåling.

Saxdalens Byalag, Rävvåla Kulturförening, SIF, Manskören och PRO nominerar en lämplig kandidat till ”Årets Saxdaling”. En ”Kroknämnd” från dessa föreningar samlas i slutet av maj, för att enas om en lämplig person. Beslutet sparas i ett förseglat kuvert, som brytes på Saxdalens Dag, och nästa ”Årets Saxdaling” offentliggöres.

1999Lars Åhlström
2000Olle Wallman
2001Kerstin Byström
2002Bengt Emil Johnson
2003Jens Beronius
2004Inger Arvidsson
2005Roger Broberg
2006Åke Lundeberg
2007Nils Jakobsson
2008Janne Wallman
2009Rolf Pålsson
2010Evi Andersson
2011Roger Persson
2012Katarina Holm
2013Conny Fridlund
2014Helena Wallman
2015Marita & Lars-Åke Wettercrantz
2016Ola Hagfall
2017Johan Heed
2018Lars Persson
2019Tommy Persson
2020Vakant (pandemi)
2021Lotta & Jimmy Eriksson
2022

2023
Mats Wallman

Jonny Fremén