Räfvåla Skoterklubb


Vår verksamhetsidé

Vi vill verka för att:

  • snöskotertrafiken i framförallt Saxdalen fungerar bättre, samt även i övriga kommunen.
  • ordna med evenemang , byggnationer m.m. av snöskoterintresse som önskas av medlemmarna.
  • alla medlemmar deltar och får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.
  • ge alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.