Saxdalingarna


Vis- och Låtgruppen Saxdalingarna

Kontakt: Janne Wallman,  Tel: 070-314 21 41    E-post: janne.wallman@gmail.com

Träffas på måndagskvällar vid Saxdalens Skola för låt-och visspel.

Året var 1979. I byn Saxdalen startade en låtspelsgrupp under ledning av riksspelmannen Olle Wallman. I mitten av 80-talet tillkom nya medlemmar och fler instrument införlivades i gruppen. Vis och låtspelsgruppen Saxdalingarna hade uppstått. Vi i gruppen spelar gärna egna låtar och är lyckligt lottade att ha duktiga kompositörer som Mats Wallman och Roger Broberg i de egna leden. Dessutom försöker vi ta vara på traktens musikskatter i form av låtar, visor och dängor från andra kompositörer. Skulle vi hitta musik från andra håll som passar oss, tar vi förstås också den till oss och vår repertoar. Vår mångårige ledare Olle Wallman, som avled i december 2016, har förstås betytt mycket för vår utveckling till vad vi är idag. Även han har komponerat många bra låtar som vi gärna spelar och framför på våra konserter och dansspelningar.

Midsommar är en klar höjdpunkt för Saxdalingarna. Då tas hembygdsdräkterna på och vi besöker ett antal festplatser och bjuder på glad musik med en doft av sommar. Midsommaraftonen avslutas alltid i vår hemby med midsommarfirandet på Malbacken.

En annan höjdpunkt under sommaren är Bingsjöstämman, sveriges största fiolspelmansstämma, där vi framträtt och spelat till dans varje år sedan mitten av 80-talet.

I Greksåsars kapell, som ligger strax utanför Nora, har vi spelat de senaste 12 åren och varje år inför fullsatt lokal. Det är alltid trevligt att komma dit och spela och få ett trevligt mottagande av såväl arrangörer som publik.

Sedan mitten av 80-talet har vi också varje år arrangerat Norrboträffen i mars månad där vi bjuder in traktens spelmän för att spela tillsammans med oss och få en förkänning av den kommande spelmanssommaren.

Hörkens bygdedansare är en grupp som vi har utvecklat ett bra och nära samarbete med, när det gäller att spela till folklig dans.

Att spela hemma i Saxdalen är viktigt för oss och varje år spelar och sjunger vi på julottan, julgransplundringen, midsommarfirandet och ofta på evenemang på Runnbergsgården samt på Konstrundan. Gruppen har också ett nära samarbete med Saxdalens manskör där flera av våra medlemmar är aktiva.

En relativt ny aktivitet för gruppen är att vi sedan 2017 är medarrangör i den återuppståndna spelmansstämman i Sunnansjö. Tillsammans med Hörkens bygdedansare och Grangärde hembygdsförening ska vi arrangera stämman sista lördagen i maj varje år och försöka få den lika trevlig och attraktiv som den en gång var.

Saxdalingarna framträder också utanför vår hembygd och har spelat på många ställen i Dalarna och i närliggande landskap. Vi har också gjort framträdanden på ställen som ligger längre bort t.ex. Stockholm, Gävle och Nybro.

Vi har haft förmånen att ha konserter med några kända artister som Mats Paulson, Åsa Jinder, Dana Dragomir samt folkmusikgruppen Frifot.

Saxdalingarna är inte bara midsommar, spelmansstämmor och mustiga visor. Vi tycker om att spela i olika miljöer och har program som passar de flesta tillfällen, även kyrkorum.

Medlemmarna Janne Wallman och Pär Frejd är sedan några år hedersmedlemmar i Dalarnas spelmansförbund efter ett mångårigt och omtyckt styrelsearbete i förbundet.

Gruppen har genom åren spelat in och dokumenterat sin musik på tre CD-skivor samt i ett nyutkommet nothäfte med folkmusik från vår hembygd.

Saxdalingarna har i dagsläget 16 aktiva medlemmar i åldersspannet

13-80 år som förutom sång trakterar instrumenten fiol, dragspel, gitarr, bas och tvärflöjt.

Spelledare är Mats och Janne Wallman. Roger Broberg är ledare för den vokala delen av vår repertoar.

Saxdalingarna firar 30 år som vis- och låtgrupp under 2010, i samband med detta har vi spelat in en CD vid WISA grammofonbolag, denna kom ut under våren. Foto från 30-års jubileumet. 

Bild Saxdalingarna.jpg
Tio år senare firar vi 40-år som Vis- och Låtgrupp, nu med denna sammansättning.