Saxdalens Museum


Saxdalens Museum startades och byggdes, i första hand, av Ulf Holm och Rune Heij. En byggnad uppfördes för ändamålet i dalen bakom Kapellet, i anslutning till Idrottsföreningens klubbstuga, redan i mitten av 1990-talet. En stor samling av föremål och dokumentation samlades in, från bl.a Saxbergets Gruva, Skolan och många privata donationer, allt samlades för visning i Museet.

I september 2009 togs beslut att museet måste avvecklas på grund av ekonomiska skäl. Samlingarna finns numera arkiverade i ett utrymme i Folkets Hus. En framtidsvision finns inom Rävvåla Kulturförening att samlingarna åter skall göras tillgängliga, kanske i ett nytt museum vid Runnbergs Gården.

Under år 2018 ombyggdes ett magasin och en vedbod till en lämplig lokal, som isolerades och målades på nya ytskikt.

Lokalen skall nu inredas och användas för olika temautställningar. Där skall även ett omfattande klipparkiv med urklipp som berör Saxdalen förvaras, Britt Holm har under många år samlat detta i flertalet klippböcker, och fortsätter än i dag.

Invigning förrättades av Folke Thelin från Ludvika Kommun den 22 oktober 1995