Valborgsfirande 2017


Publikrekord vid Saxdalens Snögubbebränning.
Den årligen återkommande mer än 50-åriga traditionen att hälsa våren med att bränna en snögubbe samlade
i år en rekordpublik på ca 900 – 1000 personer som hade kommit till stranden av Saxen.
Traditionen kommer ursprungligen från Schweiz tillsammans med Kathi Karlsson, inflyttad
därifrån.
Med en kortege på 13 st traktorer, fullastade med traktens barn tillsammans med snögubben, kör
man en runda genom byn fram till Saxens strand och lyfter upp snögubben på en imponerande hög
med ris.
Saxdalens Manskör hälsar våren med några visor under ledning av Roger Broberg, även detta med
30-talet år som tradition. Årets vårtalare var Nils Nyström, boende i Norsån Västansjö, men som i många år bodde på Jan Hans i Saxdalen. Han berörde bland annat det spända världsläget i sitt tal.
Därefter tändes elden, och snögubben fick det varmt under hatten, även i år. Skolbarnen från
Blötbergets Skola samt från Saxdalens nedlagda skola svarade för försäljning av korv och andra
godsaker.
Som avslutning fick vi se ett spektakulärt fyrverkeri över sjön Saxen.