Vandringsleder och skidspår


Vandringsleder i Saxdalen

Vandringsleder i Saxdalen består av 3 leder, Saxbergsleden, Saxenleden, Ljungåsleden plus Låsberget som är ett system av vandringsleder.

Start och målplats är gemensam för alla leder.
En karta över vandringslederna finns på parkeringsplatsen vid sjön Saxen.
En karta för utskrift finns på saxdalen.se
Vägvisning till startplatsen finns från länsväg 604.

Läs också om våra vandringsleder på visitdalarna.se

På vintern kan man se status på skidspåren på skidspar.se

Beskrivning av lederna

Saxbergsleden, 8 km, röd markering

Leden följer utkanten av byn söderut för att efter 1 km påbörja klättringen mot toppen av Saxberget. Höjdskillnaden är ca 200 m. På vägen nedför berget passerar man Susanna gruvan, en provbrytning från 40-talet som inte blev någon gruva. Efter ca 7 km korsar man Gamla Gruvvägen, alltså den gamla vägen till Saxbersgruvan

Leden följer till största delen gamla stigar.
Från den högsta punkten på leden ser man många av kommunens sjöar och byar.

Rastplatser finns efter 3.5 km och 4.5 km.

Saxenleden, 11.5 km, grön markering

Saxenleden går norrut och en del av sträckningen är gemensam med 9.6 km:s sträckningen på Låsberget. Efter ca 1 km passeras Uppegården, en gammal bergsmansgård. Grön markering börjar vid Uppegården för att inte förväxlas med 1.4 km:s sträckningen på Låsberget. När man gått ca 3 km och passerat Asplövstjärnen så kommer man ut på den gamla vägen mot Sunnansjö. Efter den gamla bron över Ullnäsnoret vänder leden söderut och via Styggviken och Stackarberget kommer man tillbaka till startplatsen. Vid Styggviken kan man välja att gå över Stackarberget eller följa strandlinjen.

Leden går på stigar och mindre grusvägar.

Väljer man sträckningen över Stackarberget kan man gå upp på toppen av berget för att få utsikt över byn.

Vid styggviken, efter 5 km, finns en grillplats och vid Smedtorpet, efter 6 km, finns en rastplats

Ljungåsleden, 7 km (14 km fram och åter), gul markering

Leden följer den gamla vägen mot Saxbergsgruvan, tidigare Långfallsgruvan. Efter ca 4 km kommer man till Ranmossen. Sista delen har gemensam sträckning med Gruvtrampen. Leden slutar vid skidanläggningen vid Ljungåsen.
Leden går på mindre grusvägar, stigar och skogsterräng.

Efter ca 3 km finns en rastplats med utsikt över flera av kommunens sjöar. Vid Ranmossen finns en stuga med grillplats.

Ljungåsleden börjar med 3 km skogsväg. Om man bara vill gå den sträckning som går på stig och myrmark kan man åka bil första biten och parkera vid pilen på kartan.

Låsberget

Låsberget är ett helt system av vandringsleder. Systemet består av fem leder, 0.6 km, 1.4 km, 2.5 km, 4.6 km och 9.6 km.
Lederna går nästa uteslutande på stig men några små sträckor med mindre grusväg förekommer.

Rastplatser finns på de tre längsta lederna.


För information eller förslag till förbättringar skicka ett sms till 070-553 13 78 så ringer jag (Rolf) upp.

Ledkarta, finns också i appen Maprika