Vindkraft


De som är intresserade av teknik, på hög nivå, skall inte missa tillfället att göra ett besökpå bergen väster om Saxdalen.

Stena Line har här uppfört en vindkraftspark, år 2006 – 2008, med 17 st kraftverk som nu är i full drift, en del av dem kan man se från byn. Här produceras elkraft på det i särklass mest miljövänliga sätt, inga koloxid utsläpp, inga uppdämnda älvar eller kolbrytning mm.

Anläggningen är väl värd ett besök, med sina 135 meter höga byggnationer, kör mot Björnhyttan, vidare upp mot Ljungåsen.

Nedan några bilder från uppförandet av kraftverken.