Kategori: Aktivitet i Saxdalen

  • Dokument

    Mötesanteckningar Aktivitet_i_Saxdalen_mötesanteckningar_171209.docx Aktivitet_i_Saxdalen_mötesanteckningar_180212.docx Aktivitet_i_Saxdalen_mötesanteckningar_180305.docx Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_kommunen_20180307.docx Aktivitet_i_Saxdalen_mötesanteckningar_180423.docx Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_kommunen_20180426.docx Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_Boliden_20180522.docx Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_kommunen_20180611.docx Aktivitet_i_saxdalen_möte_med_kommunen_20180919.docx Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_kommunen_20180925.docx Aktivitet_i_Saxdalen_mötesanteckningar_20181227.docx Mötesanteckningar_från_möte_med_LKFAB_om_skolbyggnaden_20190604.docx Aktivitet/Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_kommunen_20190829.docx Mötesanteckningar_från_möte_med_LKFAB_om_skolbyggnaden_20190829.docx Mötesanteckningar_från_möte_med_LKFAB_om_skolbyggnaden_20191015.docx Mötesanteckningar från möte med LKFAB om skolbyggnaden 20191211.docx Mötesanteckningar_från_möte_med_LKFAB_om_skolbyggnaden_20200304.docx Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_Boliden_20200526.docx Mötesanteckningar_från_möte_med_LKFAB_om_skolbyggnaden_20200428.docx Ansökningar/svar på ansökningar Cykelväg genom Saxdalen PM gc_Sunnansjö_Saxdalen.pdf Övriga dokument Veckobrev 180616 Bolidens markområden i Saxdalen Ludvika kommuns markområden i Saxdalen Rapport från verksamheten i skolbyggnaden i Saxdalen…

  • Aktiviteter

    Pågående arbete Båtplatsen vid Saxenstranden 2019-05-12 Uppstädning av båtplatsen. Röjning av sly mellan båtplatsen och tvättstugan – Aktiviteten är klar Boliden gör en gallring vintern 2020-2021 Tennisplanen 2019-06-02. Ogräsbekämpning och justering av linjer – Aktiviteten är klar Hockeyplanen 2019-09-??. Upprustning av hockeyplanen inför vintern Elljusspår Demontering av kabel på elljusspåret pågår – Aktiviteten avslutad Dammen (Baddammen) Boliden gör…

  • Aktivitet i Saxdalen

    Aktiviteter Dokumentarkiv Aktivitet i Saxdalen är just nu vilande efter många avslutade väl genomförda aktiviteter. Vi ser gärna att gruppen återuppstår i framtiden Tack till alla engagerade /Aktivitet i Saxdalen Målsättning Hur når vi resultat Grupp som organiserar våra aktiviteter