Kategori: Aktivitet i Saxdalen

  • Dokument

    Mötesanteckningar Aktivitet_i_Saxdalen_mötesanteckningar_171209.docx Aktivitet_i_Saxdalen_mötesanteckningar_180212.docx Aktivitet_i_Saxdalen_mötesanteckningar_180305.docx Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_kommunen_20180307.docx Aktivitet_i_Saxdalen_mötesanteckningar_180423.docx Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_kommunen_20180426.docx Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_Boliden_20180522.docx Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_kommunen_20180611.docx Aktivitet_i_saxdalen_möte_med_kommunen_20180919.docx Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_kommunen_20180925.docx Aktivitet_i_Saxdalen_mötesanteckningar_20181227.docx Mötesanteckningar_från_möte_med_LKFAB_om_skolbyggnaden_20190604.docx Aktivitet/Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_kommunen_20190829.docx Mötesanteckningar_från_möte_med_LKFAB_om_skolbyggnaden_20190829.docx Mötesanteckningar_från_möte_med_LKFAB_om_skolbyggnaden_20191015.docx Mötesanteckningar från möte med LKFAB om skolbyggnaden 20191211.docx Mötesanteckningar_från_möte_med_LKFAB_om_skolbyggnaden_20200304.docx Aktivitet_i_Saxdalen_möte_med_Boliden_20200526.docx Mötesanteckningar_från_möte_med_LKFAB_om_skolbyggnaden_20200428.docx Ansökningar/svar på ansökningar Cykelväg genom Saxdalen PM gc_Sunnansjö_Saxdalen.pdf Övriga dokument Veckobrev 180616 Bolidens markområden i Saxdalen Ludvika kommuns markområden i Saxdalen Rapport från verksamheten i skolbyggnaden i Saxdalen […]

  • Aktiviteter

    Pågående arbete Båtplatsen vid Saxenstranden 2019-05-12 Uppstädning av båtplatsen. Röjning av sly mellan båtplatsen och tvättstugan – Aktiviteten är klar Boliden gör en gallring vintern 2020-2021 Tennisplanen 2019-06-02. Ogräsbekämpning och justering av linjer – Aktiviteten är klar Hockeyplanen 2019-09-??. Upprustning av hockeyplanen inför vintern Elljusspår Demontering av kabel på elljusspåret pågår – Aktiviteten avslutad Dammen (Baddammen) Boliden gör […]

  • Aktivitet i Saxdalen

    Pågående aktiviteter Dokumentarkiv Målsättning Att Saxdalen ska vara en bra plats att bo på. Att Saxdalen ska vara en attraktiv by att flytta till. Att få igång en ideell aktivitet som motsvarar det vi vill åstadkomma i byn. Att vara ett komplement till föreningarna i byn. Att lätt kunna samla bybor för arbete/projekt. Hur når […]