Saxdalens IF


Föreningens verksamhetsidé är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och anläggningar för idrott bestående av träning, lek tävlig och uppvisning.

Föreningen avser att organisera verksamheten genom att tillhandahålla utbildade tränare och ledare.

I ungdomsverksamheten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt

Därför vill vi utforma vår idrott så att:

  • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
  • alla som vill oavsett ras, religion, ålder, kön nationalitet fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
  • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
  • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
  • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

Övrigt: Conny Fridlund  Tel:  0240-31287,  E-post:  c.fridlund@pray.se

För mer och löpande information besök : Facebook

För kontakt sänd E-post:  saxdalensif@gmail.com