Kategori: Byalagets protokoll

 • 2016-04-06

  Byalagsmöte 6/4 Mötets öppnande Föregående protokoll. Gicks igenom. Årsmötesprotokoll. Gicks igenom och skrevs på. Renovering av vindskyddet på Stackarberget. Tommy ansvar och kallar till arbetsträff. Folketshus städdag. Kulturföreningen sammankallar? Roadpigs har haft en loppis för att samla in pengar. Städdag i byn. V.16 är nationella städveckan, vi avvaktar resultatet av detta och kallar eventuellt till […]

 • 2016-01-01

  Protokoll Byalagsmöte Jan -16 Mötets öppnande. Fastställande av dagordning. Föregående protokoll. Gicks igenom. Rapporter. GBI Tommy rapporterade från sista GBI-mötet. Solcellspark vid Rossa går framåt om än i sakta mak. En gård är på G med kommunboskap. Träffar med kommunen om hur man kan utveckla byarna eller behålla det som är bra. Julgransplundringen gick med 100kr […]

 • 2015-10-22

  Protokoll föreningsträff 22/10-15 Presentation av alla föreningar och vilka evenemang de har på gång den närmaste tiden. Det visade sig vara en hel del. Information från GBI:  Solcellspark ligger i startgroparna. Inte så konkret ännu men en plan håller på att tas fram för någon form av gemensamt/andelsägande tillsammans med etc el och gärna Ludvika […]

 • 2015-05-05

  Protokoll Byalagsmöte 5/5-15 Mötets öppnande. Fastställande av dagordning. Föregående protokoll. Gicks igenom. Rapporter. GBI: Skrivelse angående dåliga vägar i Grangärdebygden. GBI står bakom skrivelsen ang. Saxdalens bibliotek. Lekplatser: Jan Hans skall renoveras men fördröjt. Kulturföreningen: Marita Mosshäll fortfarande ordförande. Skolans 100-årsfirande vid Saxdalens dag. Kansbod: Skall vi marknadsföra våra vandringsleder, kanske bjuda intidningen. Städdag. Vi planerar in årets städdag så […]

 • 2015-10-02

  Protokoll Byalagsmöte oktober Mötets öppnande. Fastställande av dagordning. Föregående protokoll. Gicks igenom. Rapporter. GBI, Kansbod hade bjudit dit politiker och företagare som pratade om landsbygdsutveckling. Kommunboskap, Byarna ombads reka efter eventuella platser stall och ladugårdar eller redskap för att göra det möjligt. Grön turism, solcells energi, Fiber och företag var andra delar som behandlades. Julgransplundring, Datum satt till den […]

 • 2015-09-01

  Mötesprotokoll Saxdalens byalag SEP Mötets öppnande Fastställande av dagordning Genomgång av föregående protokoll Rapporter: GBI har haft möte med Kansbod som numera är fastanställd landsbyggdsutvecklare. Bya snoa på G = tjänst för pensionärer på landsbygden, hjälp med skjuts vid handling, bankärenden, mm. GBI har årsmöte i April där ny ordförande skall väljas. Har planer för gamla […]

 • 2015-05-05

  Protokoll Byalagsmöte 5/5-15 Mötets öppnande. Fastställande av dagordning. Föregående protokoll. Gicks igenom. Rapporter. GBI: Skrivelse angående dåliga vägar i Grangärdebygden. GBI står bakom skrivelsen ang. Saxdalens bibliotek. Lekplatser: Jan Hans skall renoveras men fördröjt. Kulturföreningen: Marita Mosshäll fortfarande ordförande. Skolans 100-årsfirande vid Saxdalens dag. Kansbod: Skall vi marknadsföra våra vandringsleder, kanske bjuda intidningen. Städdag. Vi planerar in årets städdag så […]

 • 2015-01-01

  Mötesprotokoll Saxdalens byalag Jan 2015 Mötets öppnande Fastställande av dagordning Genomgång av föregående protokoll Rapporter: GBI har haft möte med Kansbod som numera är fastanställd landsbyggdsutvecklare. Bya snoa på G = tjänst för pensionärer på landsbygden, hjälp med skjuts vid handling, bankärenden, mm. GBI har årsmöte i April där ny ordförande skall väljas. Har planer för […]

 • 2014-10-07

  Mötesprotokoll Saxdalens byalag Mötets öppnande Fastställande av dagordning Genomgång av föregående protokoll Julgransplundring 2015 Datum satt till trettondagen den 6/1-15. Annonsera i byrundan, sätta upp anslag på tavlor i och utanför Saxdalen, Lagga i postlådor, annonsera på Saxdalen.se samt facebook. Ska sexorna servera? Tommy frågar. PRO hjälper till med fiskadamm. Saxdalingarna spelar gratis, Folkets husföreningen sponsrar […]

 • 2014-09-10

   Mötesprotokoll Saxdalens byalag 10/9 -2014 Mötets öppnande Fastställande av dagordning Genomgång av föregående protokoll Rapporter: Uppsnyggning av hemsidan på G. Evi har haft möte med Kansbod vår landsbygdsutvecklare vandringsleder, Biblioteket och eljusspåret. Onsdag den 17/9 skall Kansbod ha möte igen: Evi och Klara åker. Saxdalens dag är avklarad, lågt intresse för foldern om byalaget. Få deltagare […]